REKLAMA

PODKARPACIE. 122 mln zł na poprawę infrastruktury przeciwpowodziowej

RZESZÓW / PODKARPACIE. W piątek wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wraz z dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzatą Wajdą dokonały podsumowania działań realizowanych przez Wody Polskie, w odniesieniu do infrastruktury przeciwpowodziowej oraz określenie planów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

N70A1081-1200x800

Foto (2): Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Jesteśmy uczestnikami i obserwatorami licznych wydarzeń związanych z powodziami, które praktycznie rokrocznie nawiedzają Podkarpacie i wiemy, jak ważna dla naszego regionu jest ochrona przeciwpowodziowa. Ubiegły rok był rokiem specyficznym, ponieważ mieliśmy do czynienia z tzw. „powodzą błyskawiczną”, która dotknęła część powiatów naszego województwa – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, podkreślając rolę zbiornika retencyjnego w miejscowości Siedleczka.

Jak zaznaczyła wojewoda, ochrona przeciwpowodziowa wiąże się z budowaniem i utrzymaniem wałów, ale także innej infrastruktury przeciwpowodziowej. – Raport , który w 2015 przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli wskazywał, że prawie 30 procent terenów województwa podkarpackiego znajduje się w obszarach zagrożenia powodzią. W związku z tym ochrona przeciwpowodziowa i związana z nią infrastruktura pozostają w szczególnym zainteresowaniu zarówno wojewody, jak też instytucji Wód Polskich – mówiła wojewoda.

Działania Wód Polskich związane z rozwojem i poprawą infrastruktury przeciwpowodziowej omówiła dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda.

N70A1125-1200x800

Wody Polskie działają wielopłaszczyznowo – nie tylko rozbudowują i budują obwałowania, ale też przygotowują do realizacji zbiorniki retencyjne, zbiorniki suche oraz zbiorniki mokre z rezerwą powodziową. Takim przykładem jest zbiornik Kąty – Myscowa, który będzie spełniał zarówno zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ale przede wszystkim zapewni wodę zdatną do picia mieszkańcom gmin położonych wzdłuż Wisłoki poprzez regulację przepływów – powiedziała Małgorzata Wajda.

Dyrektor RZGW mówiła także o pozyskiwaniu środków finansowych, które co roku są większe. – W tym roku na realizację zadań mamy w planie zabezpieczoną kwotę ponad 122 milionów złotych. Na prace utrzymaniowe na terenie całego regionu wodnego mamy środki około 18 milionów złotych – podkreśliła.

Dyrektor RZGW mówiła o najważniejszych tegorocznych zadaniach. Wymieniła m. in. działania modernizacyjne związane z wałami Łęgu na terenie gminy Gorzyce. Inne inwestycje, na które planowane jest uzyskanie w 2021 roku pozwoleń na realizację to przede wszystkim Strug i Młynówka.

Dyrektor Wajda odniosła się również do aktualnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej podkreślając, że RZGW w Rzeszowie oraz podległe jednostki terenowe na bieżąco monitorują stany wód, wałów przeciwpowodziowych oraz newralgiczne miejsca zatorogenne (w ciągu ostatniego tygodnia nie stwierdzono zatorów).

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

26-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

podkarpacie-122-mln-zl-na-poprawe-infrastruktury-przeciwpowodziowej-2755-00r2kc