REKLAMA

Zobacz, o czym jutro będą debatować rajcy

RZESZÓW. We wtorek, 20 stycznia, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rzeszowa. Sprawdź, o czym tym razem będą dyskutować rzeszowscy radni.

ratuszIV sesja Rady Miasta Rzeszowa rozpocznie się o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 2. Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2015.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu w 2015 r.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2015 r.
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ części nieruchomości położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (w rejonie ul. Ciepłowniczej).
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (przy ul. Lenartowicza).
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.
 10. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Staszica w Rzeszowie .
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica.
 12. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony.
 13. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody.
 14. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków.
 15. Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne.

 

 

19-01-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)