REKLAMA

XXVI sesja Rady Miasta Rzeszowa [PORZĄDEK OBRAD]

We wtorek o godz. 8:30 odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Rzeszowa. Przedstawiamy porządek obrad. 

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: XXVI/16/2016).

 2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. (druk: XXVI/17/2016).

 3. Oświadczenia i informacje.

 4. Prezentacja działalności Rzeszowskiego Domu Kultury.

 5. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa o szczególną ochronę terenów zielonych i rekreacyjnych w rejonie Zalewu i Rezerwatu Lisia Góra (druk: XXVI/15/2016).

 6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 207/19/2010-1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie „Rzeszów – Dworzysko” (druk: XXVI/18/2016).

 7. Uchwała z sprawie przyjęcia deklaracji oraz apelu w sprawie stosowania się władz Rzeszowa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego (druk: XXVI/14/2016).

 8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (druk: XXVI/11/2016).

 9. Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi (druk: XXVI/12/2016).

 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: XXVI/13/2016).

 11. Uchwała w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rzeszowie (druk: XXVI/1/2016).

 12. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ (druk: XXVI/9/2016).

 13. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: XXVI/3/2016).

 14. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: XXVI/4/2016).

 15. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny (druk: XXVI/5/2016).

 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (AGROHURT S.A., druk: XXVI/6/2016).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w rejonie al. Gen. Władysława Sikorskiego (druk: XXVI/7/2016).

 18. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie (druk: XXVI/8/2016).

 19. Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Rzeszowa do Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk: XXVI/2/2016).

 20. Uchwała w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 – 2019
  (druk: XXVI/10/2016).

 21. Interpelacje i zapytania.

 22. Wolne wnioski i sprawy różne.

16-05-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

xxvi-sesja-rady-miasta-rzeszowa-porzadek-obrad00e4a