REKLAMA

Wyższe stypendia dla studentów WSPiA

620 zł to nowa maksymalna stawka stypendium socjalnego, które otrzymają studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Wyższe będą także stawki stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Studenci - WSPiA

Foto: materiał nadesłany

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa co roku otrzymuje z budżetu Państwa prawie 7 milionów złotych na pomoc materialną dla swoich studentów. Pieniądze w całości przeznaczane są na stypendia dla studentów Uczelni. Dzięki temu znaczna część może studiować wybrany kierunek całkowicie za darmo. Comiesięczna pomoc, oprócz darmowych studiów, pozwala także na finansowanie codziennego życia w trakcie studiowania. W ubiegłym roku akademickim studenci korzystający z pomocy materialnej mogli otrzymać co miesiąc nawet do 1900 złotych. Była to kwota, która w zupełności wystarczała na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji „W Ogrodach” oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie.

W tym roku wysokość dotacji pozwoliła na zwiększenie stawek stypendiów dla studentów WSPiA o 70 złotych. Dzięki temu wysokość stypendium socjalnego wynosi od 530 do 620 złotych. W przypadku stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych studenci otrzymają od 470 do 570 złotych miesięcznie. Oprócz tego studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Zwiększenie przyznawane jest z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim i wynosi 150 złotych miesięcznie. Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów poznamy pod koniec listopada.

Pieniądze, które WSPiA otrzymuje z budżetu państwa, w całości przeznaczane są na finansowanie: stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego przyznawanego studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przyznawane są zapomogi dla studentów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku ze zdarzeniem losowym (np. pożar, powódź lub ciężka choroba członka rodziny).

O stypendia socjalne i stypendia specjalne mogą ubiegać się wszyscy studenci WSPiA, niezależnie od tego, na którym roku studiują. W przypadku stypendium socjalnego jedynym kryterium jest dochód. W roku akademickim 2018/2019 nie może on przekraczać kwoty 1050,00 złotych netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie. Natomiast stypendium specjalne mogą otrzymać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń i/lub posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane we wspomnianym wyżej roku akademickim. Co bardzo ważne – stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą uzyskać również kandydaci na studia, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie studiów byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim i profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

WSPiA przyznaje także stypendia z własnego budżetu. Najlepsi i wyróżniający się studenci mogą otrzymać nawet do 1500 zł.

Źródło: materiał nadesłany

10-11-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)