REKLAMA

Wytwarzanie produktów zwierzęcych – raport GUS

W 2019 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych: żywiec rzeźny ogółem – 7107,3 tys. ton, produkcja utrzymała się na zbliżonym poziomie (spadek o 0,1%) w stosunku do 2018 r. mleko – 14089,9 mln litrów, tj. o 2,3% więcej niż w 2018 r.;jaja kurze – 12056,5 mln sztuk, tj. wzrost o 2,1% w porównaniu do poprzedniego roku.

gus_1

W 2019 r. wyprodukowano 7107,3 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 4,2 tys. ton (tj. o 0,1%) mniej niż w 2018 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem wyniosła 5480,7 tys. ton i była niższa od uzyskanej w poprzednim roku o 7,7 tys. ton, tj. o 0,1%. W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2019 r. 6298,2 tys. ton żywca, tj. o 328,1 tys. ton (o 5,5% więcej) niż w 2018 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,6% produkcji krajowej.

GUSSSW 2019 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2018, udział żywca drobiowego o 2,1 p. proc., a zmalał udział żywca wieprzowego o 1,9 p. proc., żywca wołowego łącznie z cielęcym o 0,1 p. proc. i końskiego o 0,1 p. proc. Udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, króliczego i koziego kształtował się na poziomie sprzed roku.

GUSS

Mleko, jaja, wełna
W 2019 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 14089,9 mln litrów i była wyższa od uzyskanej w 2018 r. o 322,1 mln litrów, tj. o 2,3%. Odnotowano zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy o 1,0% z 5747 litrów w 2018 r. do 5803 litrów w 2019 r. Zaobserwowano również zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 2,3% z 6258 litrów w 2018 r. do 6402 litrów w 2019 r. Średnioroczny stan krów zwiększył się o 32,5 tys. sztuk (tj. o 1,4%), a krów mlecznych o 0,9 tys. i pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku.

Produkcja jaj kurzych w 2019 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych łącznie) wyniosła 12056,5 mln sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2018 r. o 242,2 mln sztuk (tj. o 2,1%). Przy czym produkcja jaj kurzych wylęgowych zwiększyła się o 90,1 mln sztuk (tj. o 5,4%) do poziomu 1765,9 mln sztuk, natomiast produkcja jaj kurzych konsumpcyjnych zwiększyła się o 152,1 mln sztuk (tj. o 1,5%) w stosunku do poprzedniego roku i w 2019 r. wynosiła 10290,6 mln sztuk. Wydajność jaj od 1 kury nioski (ogółem łącznie konsumpcyjnych i wylęgowych) zwiększyła się o 1,4%, tj. z 217 jaj w 2018 r. do 220 jaj w 2019 r. Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały w 2019 r. 7989,8 mln sztuk jaj kurzych (tj. o 11,0% mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło 66,3% całej produkcji krajowej.


Produkcja wełny owczej
niepranej w 2019 r. wyniosła 891 tony i w porównaniu z 2018 r. zmniejszyła się o 11,7 tony, tj. o 1,3%. Roczna wydajność wełny od 1 owcy pozostała na takim samym poziomie jak w 2018 r. i wynosiła 3,3 kg. Średnioroczny stan pogłowia owiec spadł o 0,5 tys. sztuk, tj. o 0,2%.


Źródło: dane GUS

Autor: Amelia Krupik

04-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)