REKLAMA

Wynagrodzenia, stopa bezrobocia i wolne miejsca pracy na Podkarpaciu

Jak wygląda sytuacja na Podkarpaciu, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, bezrobocie i pracę? Rzeszowski Urząd Statystyczny zebrał na ten temat dane.

Przechwytywanie_14

Foto: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w jednostkach sektora przedsiębiorstw (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w województwie podkarpackim wyniosło 4066,91 zł i wzrosło o 8,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. W stosunku rocznym płace były wyższe w większości powiatów, w tym w dziewięciu przekroczyły przeciętną dla województwa. W trzech powiatach wynagrodzenie nie osiągnęło poziomu sprzed roku. W Rzeszowie płace wzrosły o 9,1%.

Najwyższa stopa bezrobocia w końcu lipca 2018 r. wystąpiła w powiecie niżańskim (16,2%), zaś najniższy jej poziom odnotowano w Krośnie (2,7%). W porównaniu z poprzednim miesiącem w pięciu powiatach województwa podkarpackiego zanotowano spadek stopy bezrobocia, w tym najwyższy w bieszczadzkim i przemyskim (po 0,5 p. proc.). W jedenastu powiatach stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie poprzedniego miesiąca. Wzrost zanotowano w dziewięciu powiatach, z czego największy w leskim (o 0,3 p. proc.).

W końcu lipca 2018 r. w woj. podkarpackim na 1 ofertę pracy przypadało 26 bezrobotnych (przed miesiącem 23), natomiast w Polsce 9 bezrobotnych (przed miesiącem również 9). Najwięcej bezrobotnych na 1 ofertę pracy odnotowano w powiecie brzozowskim, a najmniej w mieleckim i Krośnie.

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w woj. podkarpackim w końcu lipca 2018 r. stanowili 88,1% ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 88,5%). Najwyższy odsetek osób powyżej 50 roku życia odnotowano w powiecie krośnieńskim. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy to m. in. osoby do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni, osoby powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej. Natomiast osoby poniżej 25 roku życia stanowiły największy udział bezrobotnych w powiecie leżajskim.

W końcu czerwca 2018 r. w powiatach województwa podkarpackiego najwyższy odsetek wśród bezrobotnych stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast najniższy bezrobotni, którzy ukończyli licea ogólnokształcące. W powiatach województwa podkarpackiego najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych w końcu czerwca 2018 r. stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat, natomiast najmniej liczną osoby w wieku od 18 do 24 lat.

W lipcu 2018 r. w woj. podkarpackim zgłoszonych zostało łącznie 5 258 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W liczbie tej 42,24% to oferty pracy subsydiowanej (2 221). Największy udział subsydiowanych miejsc pracy w ogólnej liczbie zgłoszonych ofert zanotowano w powiecie przeworskim – 84,46%, natomiast najmniejszy w Rzeszowie – 15,74%. Najwięcej subsydiowanych ofert pracy zgłoszono w powiecie jarosławskim (184), a najmniej w powiecie leskim (20). Najwięcej niesubsydiowanych miejsc pracy zgłoszono w Rzeszowie (826). Najmniej tego rodzaju miejsc pracy zgłoszono w powiecie leskim (34).

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, materiał nadesłany

10-09-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

wynagrodzenia-stopa-bezrobocia-i-wolne-miejsca-pracy-na-podkarpaciu-2734