REKLAMA

WSPiA rozpoczyna rekrutację na nowy rok akademicki

RZESZÓW / PODKARPACIE. We wtorek 1 czerwca 2021 roku startuje rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022.

7K7A2134

Foto: WSPiA / materiały nadesłane

 

Rekrutacja elektroniczna  

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest on-line. Kandydat loguje się elektronicznie poprzez nowoczesny system e-rekrutacji WSPiA. Uzupełnia wszystkie wymagane dane, załącza odpowiednie dokumenty oraz dokonuje wyboru kierunku studiów. Zgłoszenie jest przyjmowane przez pracowników biura rekrutacyjnego, którzy w razie potrzeby kontaktują się z kandydatem w celu uzupełnienia brakujących danych.

Tegoroczna rekrutacja jest szczególna, ponieważ WSPiA świętuje 25-lecie działalności. Kandydaci wybierając studia w WSPiA dołączą do grona ponad 50 tys. absolwentów, którzy przez lata zaufali najstarszej niepublicznej uczelni na Podkarpaciu. WSPiA to pierwsza niepubliczna szkoła wyższa na Podkarpaciu.

Co wybrać?

W roku akademickim 2021/2022 kandydat może wybrać jeden z 4 bardzo dobrze przygotowanych kierunków studiów. W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej można studiować: „administrację” (studia I i II stopnia), „bezpieczeństwo wewnętrzne” (studia I i II stopnia), „prawo” (5-letnie studia magisterskie) oraz „zarządzanie” (studia I stopnia). W ramach wszystkich kierunków studiów przygotowano 28 atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy!

WSPiA proponuje kandydatom na kierunkach „administracja” i „zarządzanie” nowatorską ofertę dydaktyczną nazwaną „administracja // zarządzanie”. Nie trzeba wybierać kierunku studiów w momencie składania podania. Przez pierwszy rok wspólnych zajęć uczelnia przygotuje do podjęcia decyzji o wyborze konkretnego kierunku. Decyzję czy będzie to „administracja” czy „zarządzanie” kandydat podejmuje dopiero pod koniec I roku.

 

W tym roku w WSPiA nie brakuje nowości!  

Na każdym z kierunków kandydat może wybrać odpowiednią dla siebie specjalność. W tym roku WSPiA ma 7 nowych propozycji, które powstały jako odpowiedź na zapytania kandydatów oraz zapotrzebowanie rynku pracy.

  • Na kierunku „administracja” nowością jest specjalność: „Ochrona informacji”.  
  • Na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” jest 5 nowości: „Bezpieczeństwo ekonomiczne”, „Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi”, „Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne”, „Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe” oraz „Menedżer bezpieczeństwa – zarządzanie kryzysowe”.  
  • Jeśli chodzi o kierunek „zarządzanie”, to nowością tutaj jest specjalność „Zarządzanie Eventowe”.  
  • Na kierunku „prawo” w programie studiów pojawią się nowe specjalistyczne zajęcia „Studium edukacyjne, czyli bezpłatny kurs na aplikacje prawnicze”.

 

Terminy rekrutacji  

Rekrutacja kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022 podzielona została na dwie tury. Terminy zostały zaplanowane tak, aby zarówno maturzyści, jak i absolwenci studiów I stopnia mogli spokojnie złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

Pierwsza tura rekrutacji rozpoczyna się 1 czerwca (wtorek) 2021 r. i trwa do 4 sierpnia (środa) 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 sierpnia (czwartek) 2021 r. Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 5 sierpnia (czwartek) i trwa do 25 września (sobota) 2021 r. Ogłoszenie wyników drugiej tury nastąpi 27 września (poniedziałek) 2021 r.

 

Co wyróżnia nas na tle innych? Sprawdź sam!  

W WSPiA stawiamy na nowoczesność. Realizujemy innowacyjny program edukacyjny nazwany „Nowoczesna Uczelnia”. Jednym z jego elementów jest nowatorski „System Kształcenia Studentów”, podnoszący jakość i efektywność nauczania.

 

System składa się z czterech segmentów: EDR – EDUKATOR (nowoczesny asystent studenta on-line); SBS – STEP BY STEP (zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów); MIX EDUKACYJNY (alternatywna wobec zajęć dydaktycznych forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji); DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (pięć ścieżek umożliwiających zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych).

Istotą „Systemu Kształcenia Studentów” jest sukcesywne zdobywanie punktów odzwierciedlających nabywaną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym organizacyjne.

W jaki sposób student WSPiA zalicza kolejne przedmioty, semestry i lata studiów. Przedmiot podzielony został na tematy. Student może zaliczyć je w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby uzyskać pozytywną ocenę, trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Po pierwsze – za zaliczone tematy.

Po drugie – za aktywność na zajęciach, po trzecie – za aktywność pozadydaktyczną i po czwarte – za obecność na zajęciach. Dzięki takim rozwiązaniom nowy system ma uczyć samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

 

Praktyczna nauka

WSPiA zróżnicowała formę zaliczenia przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Wiedza sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych i pisemnych, rozmówek profesorskich, prac zaliczeniowych, zaliczeń praktycznych oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

Przedmioty z planu studiów podzielone są na: wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Odchodzimy także od tradycyjnych form dydaktycznych, ograniczając liczbę wykładów na rzecz bardziej praktycznych zajęć.

 

Przedmioty realizowane są w formie dualnej, triad i quadriad złożonych z: warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów i pracowni praktycznych. Podczas takich zajęć student uczestniczy m.in. w grach decyzyjnych, zabawach logicznych oraz rozwiązywaniu kazusów i casestudy.

Nową propozycją są także „Kliniki Dydaktyczne”. Pod okiem praktyków student rozwiązuje kazusy, dyskutuje i uczy innych. W WSPiA możesz uczestniczyć w symulowanych rozprawach sądowych, oględzinach miejsca zdarzenia, wyjazdach studyjnych, zajęciach z użyciem symulatora wirtualnej sceny zbrodni i wirtualnego biura oraz zajęciach w uczelnianym laboratorium kryminalistycznym i wielu innych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie www.wspia.eu.  

 

Źródło: mat. prasowe / WSPiA

01-06-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)