REKLAMA

Wojewódzkie służby przygotowane do zimy

W piątek odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Rozmawiano o działaniach podejmowanych przez służby i instytucje w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym.

303-173921

Foto: rzeszowpjeww.uw.gov.pl

Podczas posiedzenia Zespołu omówione zostały działania organizacyjno-logistyczne, prewencyjne oraz zagrożenia związane ze zbliżającym się okresem zimowym. Wojewoda Ewa Leniart zapewniła, że służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców są w pełnej gotowości, dobrze przygotowane do sezonu zimowego 2018/2019.

Zaprezentowano, w jakich formach udzielana będzie pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Przypomniano, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można będzie uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 24 placówki udzielające tymczasowego schronienia, tj. 15 schronisk dla osób bezdomnych, 6 noclegowni i 3 ogrzewalnie (poza tym funkcjonują także inne placówki zapewniające miejsca noclegowe dla osób bezdomnych, działające poza systemem pomocy społecznej). Placówki noclegowe mają do dyspozycji ok. 800 miejsc statutowych, natomiast w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 150 osób, co daje łącznie ok. 950 miejsc. Ponadto w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można będzie uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

W tym roku przeznaczono 500 tys. zł na dofinansowanie działań w zakresie wsparcia osób bezdomnych. Dotacje przekazano 14 podmiotom. Środki zostały przeznaczane w szczególności na rozwój infrastruktury, w tym zwiększenie miejsc noclegowych m.in. poprzez wyposażenie, prace remontowo- budowlane; aktywizację zawodową osób bezdomnych poprzez różnego rodzaju formy zatrudnienia; zakup odzieży, obuwia, środków czystości i środków higieny osobistej dla osób bezdomnych, a także na opłaty stałe i wydatki bieżące.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Paweł Filipek przedstawił, jakie zadania w tym zakresie realizuje Policja. Zapewnił, że prowadzony jest stały monitoring miejsc, w których zwyczajowo mogą przebywać bezdomni, tj. dworce, ogródki działkowe, pustostany.

Policjanci reagują na wszystkie sygnały, o tym, że ktoś może potrzebować pomocy. Warto korzystać w tym zakresie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Komendant podkreślał również, jak ważne jest współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się osobami bezdomnymi, uzależnionymi i wykluczonymi.

Należy podkreślić funkcjonowanie w naszym kraju nowego rozwiązania AlertRCB. W chwili obecnej rozwiązanie działa pilotażowo, a od 12 grudnia już oficjalnie (na podstawie nowelizacji ustawy prawo telekomunikacyjne) nałożony został, na wszystkich operatorów, obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu o potencjalnym zagrożeniu dla życia i zdrowia do wszystkich użytkowników sieci na określonym obszarze.

Uruchamianie AlertRCB odbywa się na wniosek wojewody do dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rozwiązanie to pozwala na przekazywanie ostrzeżeń SMS na telefony komórkowe z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Już dwukrotnie w przypadku województwa podkarpackiego system był skutecznie uruchamiany, dlatego warto pamiętać o tym rozwiązaniu w ujęciu zbliżającego się sezonu zimowego, gdzie zagrożenia naturalne często przebiegają bardzo dynamicznie.

Źródło: rzeszowpjeww.uw.gov.pl

26-10-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)