REKLAMA

Wojewoda: Od 1 września wraca nauka stacjonarna (FOTO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Ponad 272 tys. uczniów rozpocznie rok szkolny na Podkarpaciu. Dyrektorzy szkół przygotowują się do funkcjonowania w trybie zaostrzonych rygorów sanitarnych oraz do organizacji punktów szczepień.

 

Szczegóły działań podejmowanych przez rząd oraz wytyczne Ministra Edukacji i Nauki zostały dziś przedstawione na konferencji prasowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Z dziennikarzami spotkała się wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.

Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Główne zasady to: rekomendacja szczepień, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego oraz zasad higieny, korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych oraz częste wietrzenie pomieszczeń zamkniętych.

Poprosiliśmy dyrektorów szkół, aby zorganizowali cykl spotkań z rodzicami po to, aby do szczepień zachęcić samych rodziców oraz aby zachęcić ich do szczepień dzieci powyżej 12 roku życia – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

 

Od 25 sierpnia działa specjalny adres mailowy szczepienia-dzieci@gis.gov.pl, na który rodzice i opiekunowie mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami uczniów. Na wiadomości odpowiadają specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Będziemy także organizować mobilne punkty szczepień w okolicy szkoły lub przy samej szkole, adekwatnie do możliwości i oczekiwań społeczności lokalnej – dodała wojewoda.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wytyczne sanitarne – zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w epidemii. Są to w dużej mierze rozwiązania znane z poprzedniego roku szkolnego. Dla przedszkoli nadal obowiązują wytyczne z 19 listopada 2020 r.

Rozpoczynamy zajęcia 1 września w trybie stacjonarnym, lecz w przypadku zagrożenia zainfekowaniem koronawirusem, istnieje możliwość przejścia w tryb hybrydowy. Natomiast może się to wydarzyć po konsultacji z powiatowym inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym szkoły. Jest to jednak procedura doskonale dyrektorom znana – przypomniała w trakcie konferencji Ewa Leniart.

Wojewoda dodała, że na utrzymanie nauczania stacjonarnego w szkołach, kluczowy wpływ będą miały szczepienia. Także szczepienia wśród kadry nauczycieli.

Szacuje się, że w skali całego kraju, poziom wszczepienia nauczycieli wynosi około 70%. Ufam, że w naszym regionie te wartości wyglądają podobnie. Mamy także informacje od niektórych dyrektorów, że nawet jest to wyższy poziom – poinformowała wojewoda.

 

Od 23 sierpnia, dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, do szkół trafiają pakiety bezpieczeństwa.

Na te pakiety składają się: stacje dezynfekujące, stacje do mierzenia temperatury, termometry bezdotykowe, maseczki, płyny do dezynfekcji – a wiec wszystkie te materiały, które pozwalają utrzymać szkoły w higienie – wyliczała kurator Małgorzata Rauch.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 4 programy wsparcia uczniów po okresie pandemii. Programy są związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu, a także utrwaleniu materiału. Na ich realizację MEiN przeznaczy ok. 244 mln zł. Celem programów jest kompleksowe wsparcie młodych ludzi w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

– To różnego rodzaju zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, interwencji kryzysowej, które wymagają przeprowadzenia diagnoz szkolnych. Głównym celem tego działania jest wsparcie kierowane do uczniów w sytuacji powrotu do szkoły – mówiła Małgorzata Rauch, dodając – Programy profilaktyczne są jednym z najważniejszych dokumentów, w którego tworzeniu i akceptacji biorą udział rodzice.

 

Egzamin ósmoklasisty i maturalny w roku szkolnym 2021/2022

W 2022 r., podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie od 24 do 26 maja, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu.

Ponadto w 2022 r. nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

Egzamin maturalny w 2022 r.

W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny w 2022 r. rozpocznie się 4 maja.

 

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022

Ferie zimowe potrwają od 17 stycznia do 27 lutego. Uczniowie na Podkarpaciu będą odpoczywali od zajęć szkolnych od 14 do 27 lutego 2022 r.

Zajęcia w szkołach zakończą się 24 czerwca 2022 r. Przerwa wakacyjna będzie trwała od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

 

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 

30-08-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)