REKLAMA

Wojewoda: Nabór na zadania dot. poprawy bezpieczeństwa w obszarze przejść dla pieszych

RZESZÓW / PODKARPACIE. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart ogłosiła dodatkowy nabór wniosków na zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa w obszarze przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. O szczegółach poinformowała podczas czwartkowej konferencji prasowej.

DSC02627-1200x648

Foto: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 

Ogłaszamy nabór w kwocie 4,5 mln zł na zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa w obszarze przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych. Jest to nabór uzupełniający w stosunku do naboru, który odbył się kilka miesięcy temu. Wówczas mięliśmy do dyspozycji prawie 32 mln zł dla powiatów oraz gmin. W sumie wpłynęło 74 wnioski – 40 powiatowych oraz 34 gminnych. Wszystkie otrzymały maksymalne dofinansowanie, które dopuszczał program. W zawiązku z powstałymi oszczędnościami możemy ogłosić nabór dodatkowy – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego. Będziemy na nie oczekiwać 30 dni od dnia ogłoszenia – dodała.

 

Jak podkreśliła wojewoda, wnioski o dofinansowanie można składać na zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości.

Zadania dotyczyć mogą zarówno przejść dla pieszych na skrzyżowaniach na drogach publicznych ,jak i na odcinkach dróg publicznych pomiędzy skrzyżowaniami oraz przejazdów dla rowerzystów połączonych z lub zlokalizowanych bezpośrednio przy ww. przejściach dla pieszych.

Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia dla pieszych i stref oczekiwania dla pieszych (w tym azyli), a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 m.

 

Kto może składać wnioski o dofinansowanie:

– Wnioski mogą składać ustawowi zarządcy dróg zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

– Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte zadania na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

 

Termin składania wniosków:

30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze.

Data wpływu liczona jest jako data dostarczenia wniosku do Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego lub w przypadku dostarczenia pocztą – data stempla kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

Termin realizacji zadania

Nabór wniosków dotyczy zadań których realizacja rozpocznie się w 2021 r. Przewidywany czas realizacji wynosi do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zadania (zadania roczne).

W ramach dofinansowania możliwa będzie refundacja wydatków już poniesionych w związku z realizacją zadania począwszy od stycznia 2021 r.

 

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Video: Rzeszów24.pl

 

25-06-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)