REKLAMA

Wielomilionowe dotacje dla regionu. Ochrona gruntów, drogi rolne i mała retencja

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Zarząd Województwa Podkarpackiego rozdzielił ponad 18 mln złotych w formie dotacji dla gmin i powiatów z Podkarpacia na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz do winnic, na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, a także na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Podział tych środków przedstawia się następująco:

– 18,3 mln (18 271 217) zł na zadania z zakresu budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i winnic oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. Dofinansowanie na drogi otrzyma 146 gmin oraz 13 gmin na zbiorniki.
– 48 tys. (48 440) zł na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw dotyczących ochrony gruntów trafi do starostw powiatowych: sanockiego, przemyskiego i jasielskiego oraz do Miasta Tarnobrzeg.

Pieniądze przeznaczone na dotacje pochodzą z opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej. Są to opłaty i należności wynikające z wydanych przez starostów decyzji. Środki te samorząd województwa gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym, a następnie przeznacza je na wsparcie podkarpackich gmin w zakresie remontów dróg czy renowacji lub budowy zbiorników wodnych.

W 2024 r. maksymalna wysokość dotacji na zadania dotyczące modernizacji dróg dojazdowych dla poszczególnych gmin wynosi 110 tys. lub 125 tys. Kwota jest zależna od wysokości dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej powstałych na terenie wnioskujących gmin. Gminy, które złożyły wnioski o dofinansowanie na drogi prowadzące do winnic mogą otrzymać maksymalnie 175 tys. złotych. Na budowę lub renowację zbiorników wodnych gminy mogły uzyskać dofinansowanie do 500 tys. złotych.

W ubiegłym roku dzięki wsparciu, które trafiło do gmin udało się wyremontować 85 km dróg dojazdowych i przeprowadzić renowację zbiorników retencyjnych o pow. 4 ha.

źródło: UMWP

 

02-04-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)