REKLAMA

We wtorek sesja Rady Miasta Rzeszowa [PORZĄDEK OBRAD]

RZESZÓW. XIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się w dniu 7 lipca 2015 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.
 3. Uchwała w sprawie emisji obligacji.
 4. Oświadczenia i informacje.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku” (druk nr XIII/9/2015).
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017” (druk nr XIII/4/2015).
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wsparcia Zespołu Szkół Społecznych Nr 2.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 268/5/2015 terenów strefy rekreacji w rejonie al. Sikorskiego w Rzeszowie (druk nr XIII/11/2015).
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie (druk nr XIII/12/2015).
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 260/12/2013 pomiędzy al. Powstańców Warszawy a al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie – część I (druk nr XIII/13/2015).
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 239/7/2012 w rejonie ul. Słowackiego i Króla Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie (druk nr XIII/14/2015).
 12. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr XIII/15/2015).
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (druk nr XIII/10/2015).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Rzeszowie (w rejonie ul. Krzyżanowskiego).
 15. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (druk nr XIII/8/2015).
 16. Uchwała w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr XIII/5/2015).
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr XIII/6/2015).
 18. Uchwała w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, rzeczy lub zwierząt środkami publicznego transportu zbiorowego, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr XIII/7/2015).
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów w monografii Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie (druk nr XIII/1/2015).
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie logo Rzeszów stolica innowacji oraz herbu miasta Rzeszów na słodyczach Wytwórni Ciast i Lodów SANTOS (druk nr XIII/2/2015).
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (druk nr XIII/3/2015).
 22. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozpoczęcia projektu budowy bloków czynszowych pod wynajem w Rzeszowie.
 23. Interpelacje i zapytania.
 24. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

13a – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki przy ul. Kopisto).

15a – Uchwała w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Biała w Rzeszowie na okres od 3 września 2015 r. do 2 września 2016 r., przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie.

18a – Uchwała w sprawie utworzenia na terenie miasta Rzeszowa odrębnych obwodów głosowania, w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowego.

18b – Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa.

18c – Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

fot. nagłówek: flickr.com/Dariusz Sieczkowski

03-07-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

we-wtorek-sesja-rady-miasta-rzeszowa-porzadek-obrad