REKLAMA

We wtorek sesja rady miasta. Będzie m.in. o Centrum Lekkiej Atletyki [PORZĄDEK OBRAD]

RZESZÓW. Publikujemy porządek obrad XII sesji Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się 23 czerwca o 8.30 w sali posiedzeń Ratusza.

Radni zajmą się m.in. absolutorium dla prezydenta Tadeusza Ferenca oraz wyznaczeniem siedziby Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Proponowany porządek obrad, przy poparciu radnych, może powiększyć się o ważną uchwałę dotyczącą realizacji budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie. Zgodnie z propozycją, miasto chciałoby przeznaczyć na ten cel maksymalnie 8 mln zł.

Poznamy również informacje o stanie prac nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania i opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2014 rok (druk nr: XII/1/2015).
 2. Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2014 rok (druk nr: XII/2/2015).
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 4. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/112/2015 Rady Miasta Rzeszowa, z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie (druk nr: XII/8/2015).
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 106/14/2005 – I „Drabinianka – Kaczenice” w Rzeszowie (druk nr: XII/9/2015).
 8. Uchwała w sprawie Biura Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 9. Informacja Prezydenta Miasta o stanie prac nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania i opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK) i jego najbliższego otoczenia.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie (druk nr: XII/10/2015).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Sosnowej w Rzeszowie (druk nr: XII/11/2015).
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr: XII/24/2015).
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Podpromie (druk nr: XII/19/2015).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy Al. gen. Sikorskiego na rzecz Skarbu Państwa (druk nr: XII/18/2015).
 16. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie (druk nr: XII/12/2015).
 17. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Magazynowej w Rzeszowie (druk nr: XII/13/2015).
 18. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Staromiejskiej w Rzeszowie (druk nr: XII/14/2015).
 19. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie (druk nr: XII/15/2015).
 20. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Rzeszowie (druk nr: XII/20/2015).
 21. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie (druk nr: XII/21/2015).
 22. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie (druk nr: XII/16/2015).
 23. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony (druk nr: XII/17/2015).
 24. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony (druk nr: XII/7/2015).
 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów w serwisie internetowym (druk nr: XII/3/2015).
 26. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (druk nr: XII/4/2015).
 27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr: XII/22/2015).
 28. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus +, akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna oraz Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (druk nr: XII/5/2015).
 29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (druk nr: XII/6/2015).
 30. Uchwała w sprawie nadania nazw rondom na terenie miasta Rzeszowa.
 31. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk nr: XII/23/2015).
 32. Interpelacje i zapytania.
 33. Wolne wnioski i sprawy różne.

  Propozycje rozszerzenia porządku obrad:
  pkt 7a – Uchwała w sprawie stanowiska Gminy Miasta Rzeszowa dotyczącego realizacji budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie.
  pkt 24a – Uchwała w sprawie odmowy uchwalenia “Wieloletniego planu inwestycyjnego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 – 2018” przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “EKO- STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6.

  fot. nagłówek: Centrum Lekkiej Atletyki/Wizualizacje  Pracownia Projektowa ZK Architekci s.c. w Rzeszowie

22-06-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

we-wtorek-sesja-rady-miasta-porzadek-obrad