REKLAMA

We wtorek sesja Rady Miasta – na tapecie m.in. zakaz sprzedaży alkoholu

RZESZÓW / PODKARPACIE. Czy zostanie wprowadzony zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia? To jedno z pytań, na które otrzymamy odpowiedź podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Odbędzie się ona we wtorek.

Przechwytywanie_11_1

Foto: Archiwum Rzeszów24.pl

Handel alkoholem miałby zostać zakazany w godzinach nocnych, tj. od 22:00 do 6:00. Prohibicja to pomysł prezydenta miasta, który otrzymywał skargi od osób mieszkających w centrum miasta. Jaka będzie decyzja radnych w tej sprawie? Dowiemy się tego na najbliższej, III sesji Rady Miasta Rzeszowa, która będzie miała miejsce 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 8:30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Proponowany porządek obrad:

 • Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 • Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 rok.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 • Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.
 • Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2019 r.
 • Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (druk: III/4/2018).
 • Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.
 • Informacja o zmianach w ustawie o samorządzie gminnym.
 • Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. MPZP
  Nr 268/5/2015 terenów strefy rekreacyjnej w rejonie al. Sikorskiego).
 • Uchwala w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii Krajowej w Rzeszowie w cz. 1.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Stadionowej (druk: III/1/2018).
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania (druk: III/7/2018).
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy (druk: III/3/2018).
 • Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (druk: III/2/2018).
 • Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2019 rok (druk: III/6/2018).
 • Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk: III/5/2018).
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów.
 • Uchwała w sprawie powołania Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta Rzeszowa (druk: II/4/2018).
 • Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Rzeszowa (druk: II/5/2018).
 • Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta (druk: III/8/2018).

Dodatkowo:

 • Oświadczenia i informacje.
 • Interpelacje i zapytania.
 • Wolne wnioski i sprawy różne.
16-12-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)