REKLAMA

We wtorek nadzwyczajna sesja sejmiku ws. gospodarowania odpadami

W związku z problemami części gmin województwa podkarpackiego w zakresie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w najbliższy wtorek o godz. 16.00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Bez tytułu_3

Foto: Biuro Prasowe UMWP

Podczas obrad podejmowana będzie decyzja dotycząca zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Planowane jest wprowadzenie dodatkowo czterech instalacji zastępczych dla regionu południowego i dwóch zastępczych instalacji dla regionu centralnego.

Jeżeli Sejmik Województwa Podkarpackiego określi dodatkowe instalacje zastępcze do obsługi regionu południowego i centralnego w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Marszałek Województwa Podkarpackiego niezwłocznie poinformuje zarządzających tymi instalacjami o przyjętej uchwale, wnioskując jednocześnie o to, aby zarządzający rozpoczęli jak najszybciej przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych z regionów dla których staną się instalacjami zastępczymi na podstawie w przyjętej w dniu 4.09.2018 r. uchwały.

Ponadto w chwili obecnej, w trybie możliwie najkrótszym wydawane są zmiany pozwoleń zintegrowanych polegające na określeniu warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych w zakresie możliwości przyjęcia do przetworzenia większej masy odpadów o kodzie 200301. Jednak na chwilę obecną wniosek o określenie w/w warunków złożył jedynie zarządzający instalacją RIPOK w m. Kozodrza. Możliwość złożenia wniosku w w/w zakresie rozważają również Zarządzający instalacjami RIPOK w Giedlarowej oraz w Przemyślu.

Źródło: Materiał nadesłany

03-09-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)