REKLAMA

W środę sesja Rady Powiatu. Publikujemy porządek obrad

RZESZÓW. W dniu 18 lutego (środa) 2015 r. o godz. 15.30w sali konferencyjnej Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Batalionów Chłopskich 7 w Rzeszowie odbędzie się V sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o systemie nieodpłatnego poradnictwa prawnego.
 3. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu systemu i rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2015-2017”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/298/13 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru likwidacji i przekształceń szkół:
  • w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcianie (dla dorosłych), wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie.
  • w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Trzcianie (dla dorosłych), wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie.
  • w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Młp. (dla dorosłych), wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim,
  • w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Dynowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
  • w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie (dla dorosłych), wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
  • w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum specjalnego Nr 15 w Rzeszowie, wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie, poprzez likwidację internatu.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy gminom na organizację wydarzeń kulturalnych iz zakresu kultury fizycznej:
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnych,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych,
  • w sprawie udzielenia pomocy Gminie Kamień na organizację wydarzenia kulturalnego,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne na organizację wydarzeń kulturalnych,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubenia na organizację wydarzeń kulturalnych,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizacje wydarzeń kulturalnych,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń kulturalnych,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hyżne na organizację wydarzenia kulturalnego,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Młp. na organizację wydarzenia kulturalnego,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza na organizację wydarzenia kulturalnego,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebownisko na organizację wydarzenia kulturalnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXVII/256/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr III/25/02 z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnemu Powiatu Rzeszowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn.: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała, Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
 17. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji i wykonania uchwał Rady Powiatu.
 18. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Zamknięcie sesji.Źródło: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
12-02-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:





Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

w-srode-sesja-rady-powiatu-publikujemy-porzadek-obrad