REKLAMA

W Rzeszowie promowano nowy program Funduszy Europejskich

RZESZÓW / PODKARPACIE. Ponad 25 miliardów euro Polska będzie mogła przeznaczyć m.in. na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, budowę dróg, rozwój kolei oraz ochronę środowiska i zdrowia. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zaprezentował w Rzeszowie założenia nowego Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

06_5

Foto (2): Anna Magda / Biuro Prasowe UMWP

FEnIKS stanowi kontynuację programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), największego programu finansowanego z Funduszy Europejskich, nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej.

Będziemy kontynuować inwestycje w wspierające ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. FEnIKS uwzględnia również nowe wyzwania i priorytety, wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu, przed którymi stoi cała Europa – wyjaśnił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Program skupi się na realizacji wybranych celów Polityki Spójności, dotyczących bardziej zielonej, lepiej połączonej i bardziej społecznej Europy.

 

Jednym z priorytetowych działań w obszarze adaptacji do zmian klimatu jest rozwój terenów zielonych w miastach.

Wiceminister przypomniał, że Polska wynegocjowała około 170 miliardów euro z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027.To historyczny budżet, który z pewnością przyczyni się do odbudowy naszej gospodarki po pandemii oraz pobudzi rozwój Polski. Sięgniecie przez samorządy po te środki da szanse na nowe inwestycje i wzrost poziomu życia mieszkańców – zauważył.

Dodał, że Podkarpacie otrzyma w nowej perspektywie finansowej, w kopercie regionalnej przynajmniej 1,661 miliarda euro. Region będzie korzystał także z środków w ramach programu dla Polski Wschodniej, a także z Funduszu Odbudowy i unijnych programów krajowych.

 

Sekretarz stanu powiedział także, jakie inwestycje będzie można sfinansować ze środków w ramach FEnIKS-a.

08_2

To są środki, które będą kontynuować zadania, które były realizowane w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Z punktu widzenia Rzeszowa, czy Podkarpacia w dużej mierze będą one kierowane na takie inwestycje, jak chociażby bulwary w Rzeszowie, czyli na inwestycje związane z taką tkanką zieloną, żywą, która w miastach się pojawia, ale jest nieproporcjonalnie mała w stosunku do infrastruktury budowlanej, jak biurowce, wieżowce, obiekty mieszkalne. Warto, żeby zwracać uwagę na to przy rozbudowie tej infrastruktury, żeby nie zapomnieć o komforcie życia, a właśnie takie elementy, jak: parki kieszonkowe, jak woonerf-y, jak zadbanie o zieleń miejską poprzez dodatkowe miejsca turystyczne, będą czynić życie w mieście komfortowym. Dziś ten wyścig dużych miast idzie w kierunku nie tylko pozyskiwania lepszych miejsc pracy, ale również komfortu życia i to dzisiaj przez młodych ludzi często jest brane pod uwagę jako pierwsze. Miasto przyjazne, miasto, które odpowiada na wyzwania klimatyczne, miasto, które nie imituje ponad miarę CO2 do środowiska, to jest miasto, na które młodzi ludzie spoglądają z entuzjazmem i chcą tu mieszkać – powiedział Waldemar Buda.

 

Marszałek Władysław Ortyl powiedział, że w nowej perspektywie finansowej ważne jest kontynuowanie projektu Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

Kluczowym projektem realizowanym w naszym regionie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna. To ogromne wyzwanie, które dziś z sukcesem wdrażamy. Myślę, że ta dobra praktyka w przypadku tego projektu musi być przeniesiona także na przyszłą perspektywę. Program FEnIKS jest wdrażany z poziomu kraju, a więc będzie zarządzany przez ministerstwo i to właśnie będzie wyzwanie dla nas – samorządowców, aby z tego programu jak najwięcej zdobyć dla nas – dla Podkarpacia, dla przedsiębiorców, dla tych, którzy dbają o infrastrukturę związaną z ochroną środowiska. To jest wielkie wyzwanie i nie mówimy tu o milionach, ale o setkach milionów. Myślimy też o innych takich kluczowych inwestycjach dla naszego regionu, jak: Podkarpackie Centrum Chorób Dziecka, o infrastrukturze związanej ze szpitalem uniwersyteckim, czy związanych z retencją wody – mówił marszałek.

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki wskazała na zagrożenia stojące przed regionem i Rzeszowem oraz możliwość przeciwdziałania im dzięki tym środkom.

To nie tylko kwestia parków zielonych, ale także kwestia zagospodarowania wód opadowych w naszym regionie i w Rzeszowie. To jest problem, który wymaga przepracowania z tego względu, że bardzo gwałtowne deszcze w ostatnim czasie stanowią poważne źródło zagrożenia zarówno dla mieszkańców miast, jak i znacznej części naszego województwa. Zatem mądra retencja, gromadzenie wód i racjonalnie gospodarowanie nimi sprawi, że będziemy bezpieczniejsi, a zagrożenia klimatyczne, które normalnie występują nie będą mieć dla nas negatywnych skutków – powiedziała Ewa Leniart.

 

Program FEnIKS powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W prace zaangażowani są przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, środowisk naukowych, administracji samorządowej i rządowej. Prezentacja projektu Programu FEnIKS oraz konsultacje społeczne planowane są na przełomie czerwca i lipca 2021 r.

Konferencja „Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko – szansą na finansowanie samorządowych przedsięwzięć rozwojowych” została zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego. W wydarzeniu wzięli udział również wiceministrowie klimatu i środowiska oraz infrastruktury, a także samorządowcy z Podkarpacia.

 

Źródło: MFiPR / mat. nadesłane, Biuro Prasowe UMWP

25-05-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (1)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników:

Urizofe2022-11-03 16:09:13
0 0
06 that women older than 50 years had more symptoms on tamoxifen; symptoms did not impact RFS P discount cialis