REKLAMA

W Rzeszowie powstanie szpital uniwersytecki?

RZESZÓW / PODKARPACIE. Podczas ostatniej sesji, Radni Województwa Podkarpackiego wyrazili zgodę na przekazanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu. To jedna z ważniejszych decyzji w procesie tworzenia szpitala uniwersyteckiego w stolicy Podkarpacia.

Zmiana podmiotu tworzącego nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Uniwersytetem Rzeszowskim. Obecnie szpital znajduje się w Rzeszowie, w dwóch lokalizacjach, tj. przy ulicy Szopena i Rycerskiej.

Województwo nieodpłatnie przekaże na własność Uniwersytetowi wszystkie nieruchomości zabudowane i niezabudowane będące w bezpłatnym użytkowaniu szpitala oraz stanowiące własność szpitala. Przekazanie nastąpi na podstawie aktu notarialnego. Wartość tych nieruchomości według operatu szacunkowego sporządzonego na dzień 23.10.2017 r. wynosi ponad 105 mln zł. Należności i mienie, w tym ruchomości, wyposażenie pozostają własnością szpitala.

Głównym celem zmiany podmiotu tworzącego jest rozwój szpitala poprzez powstanie szpitala ogólnopolskiego. Jedyna taka możliwość to przekazanie jednostki Uniwersytetowi Rzeszowskiemu. Dodatkowo stworzy to warunki do realizacji zadań dydaktycznych na kierunku lekarskim Uniwersytetu Rzeszowskiego, zapewni mieszkańcom województwa podkarpackiego świadczenia zdrowotne na najwyższym poziomie, poprawi jakość i dostępności udzielania świadczeń zdrowotnych. Zmiana ta wpisuje się we wdrażaną strategię zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Pierwszym etapem zmian było połączenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc.

Zmiana organu tworzącego nie będzie miała żadnego wpływu na zawarte i obowiązujące w szpitalu umowy, zarówno o pracę, jak i cywilnoprawne (kontrakty z personelem medycznym, dostawcami usług, leków itp.), a szpital pozostanie w dalszym ciągu osobą prawną w postaci SP ZOZ. Nie nastąpi zmiana pracodawcy.

ortyl

Władysław Ortyl

– To niezwykle ważne wydarzenie z punktu widzenia wszystkich mieszkańców naszego województwa. Cieszę się, że radni podjęli zgodnie tę uchwałę. Dzięki temu, w niedalekiej przyszłości mieszkańcy będą mogli leczyć się w optymalnych warunkach, a studenci medycyny zyskają najlepsze możliwości tego kształcenia się na tym niezwykle trudnym kierunku. W poniedziałek na ten temat będziemy rozmawiać z parlamentarzystami naszego województwa – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie został przyjęty program naprawczy i przeprowadzona zostanie restrukturyzacja zadłużenia. Program Naprawczy był konsultowany z Uniwersytetem Rzeszowskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który będzie restrukturyzował zadłużenie. Wysokość kredytu to 72 mln zł.

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

DODATKOWE INFORMACJE:

Szacunkowa wartość:
wartość nieruchomości: ponad 105 mln zł
wartość wyposażenia: ponad 127 mln zł
wartość szpitala to ponad 232 mln zł

ul. Szopena
Powierzchnia działki: 3,52 ha
Powierzchnia użytkowa budynków: 34 210 m2

ul. Rycerska
Powierzchnia działki: 2,50 ha
Powierzchnia użytkowa budynków: 6 981 m2

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr XLIII/750/17 z dnia 30.10.2017r. wyraził zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości Uniwersytetowi Rzeszowskiemu.

Szpital to:

 • 2 lokalizacje
 • 22 poradnie
 • 24 kliniki
 • 1 580 zatrudnionych osób (etaty)
 • 54 800 hospitalizacji
 • 142 400 porad ambulatoryjnych
 • 221 700 badań histopatologicznym i RTG
 • 1 352 800 badań laboratoryjnych
 • 221 000 000 zł kontraktu z NFZ

Szpital ogólnopolski przyniesie wymierne korzyści w postaci:

 • podniesienia standardów ochrony zdrowia mieszkańców Podkarpacia
 • kształcenia kadry medycznej dla podkarpackiej służby zdrowia
 • współpracy z innymi podkarpackimi szpitalami
 • poprawy dostępności do świadczeń medycznych dla pacjentów
 • koordynacji i kompleksowości leczenia pacjenta
 • gwarantuje odpowiedni poziomu finansowania świadczeń
 • gwarantuje ciągłości i stabilności finansowania
 • poprawy elastyczności zarządzania szpitalem
 • optymalizacji struktury kosztów leczenia
 • możliwość podwyższania finansowania poprzez podnoszenie jakości
ambulance-1822457_960_720

Zdjęcie poglądowe / pixabay.com

Źródło: UMWP w Rzeszowie

04-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)