REKLAMA

W Rzeszowie powstanie placówka wsparcia dziennego “Przystań”

RZESZÓW / PODKARPACIE. W piątek 16 lipca w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie projektu związanego z utworzeniem placówki wsparcia dziennego “Przystań” w Rzeszowie”. Wartość projektu to blisko 1,3 miliona złotych.

painting-3982384_960_720

Foto: pixabay.com / zdjęcie poglądowe

 

“Przystań” powstanie w kamienicy przy Placu Wolności 4. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Celem funkcjonowania nowej placówki wsparcia dziennego „Przystań” będzie wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo – opiekuńczych.

Dodatkowo powstała infrastruktura na rewitalizowanych podwórkach stworzy przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową, w związku z czym w ramach projektu nowo powstała placówka prowadzić będzie zajęcia w formie pracy podwórkowej poprzez zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne.

Z oferty placówki skorzysta minimum 35 dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – ZIT. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Rzeszów /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Całkowita wartość projektu: 1 293 537,60 zł,
Kwota dofinansowania: 1 215 925,34 zł w tym:
Środki europejskie: 1 099 506,96 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa: 116 418,38 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2021 r. – 31.07.2023 r.

 

Źródło: materiały nadesłane

 

18-07-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)