REKLAMA

Urząd Wojewódzki uruchomił internetową rejestrację wizyt ws. paszportowych i obsługi cudzoziemców

8 czerwca został uruchomiony system rejestracji internetowej w sprawach paszportowych i obsługi cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Budynek-PUW-032-770x400_2

Foto: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Od 8 czerwca br. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców uruchamia internetową rejestrację wizyt w sprawach paszportowych, która będzie dotyczyć złożenia wniosku o wydanie paszportu i odbioru paszportu.

Aby zarezerwować wizytę, należy wejść na adres: https://rzeszow.uw.gov.pl/rejestracja/ , wybrać miejsce załatwienia sprawy i kliknąć właściwy link „Rezerwuj wizytę”. Następnie należy wybrać sprawę, którą zamierzamy załatwić oraz datę i godzinę. Po ich wybraniu należy wpisać nazwisko i imię osoby, której sprawa dotyczy i adres e-mailowy, na który będzie przekazane potwierdzenie rezerwacji.     

 
Obsługa cudzoziemców

Od 8 czerwca br. w wybrane dni tygodnia (tj. poniedziałki, środy i piątki) złożenie wniosku w sprawach legalizacji pobytu, tj. udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy/stały/rezydenta długoterminowego UE, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie będzie możliwe wyłącznie na podstawie wcześniejszej internetowej rejestracji wizyty. Możliwość rejestracji wizyty w Rzeszowie będzie dostępna pod adresem strony internetowej: https://rzeszow.uw.gov.pl/rejestracja/

W pozostałe dni tygodnia, tj. wtorki i czwartki, przyjmowanie stron w wyżej wymienionych sprawach będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach, czyli bez konieczności  internetowej rejestracji wizyty.

Załatwianie pozostałych spraw, tj. związanych z: wydawaniem na wniosek pracodawców zezwoleń na pracę, odbiorem kart pobytu i innych dokumentów przez cudzoziemców, wpisaniem zaproszenia dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, złożeniem wniosku: o wymianę karty pobytu, przedłużenie wizy, a także legalizacją  pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, nie wymaga internetowej rezerwacji wizyty w urzędzie. Obsługa dokonywana jest na bieżąco od poniedziałku do piątku i wymaga jedynie pobrania biletu z biletomatu.

Jeżeli klient nie będzie miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, może zostawić wniosek w kancelarii ogólnej PUW w Rzeszowie (pokój 27, parter), w Delegaturze w Przemyślu 23 (I piętro) albo przesłać wniosek pocztą w wersji papierowej na adres:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
Infolinia tel. 17 867 10 48

Następnie klient zostanie wezwana do osobistego stawiennictwa i pobrania odcisków linii papilarnych.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

08-06-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

urzad-wojewodzki-uruchomil-internetowa-rejestracje-wizyt-ws-paszportowych-i-obslugi-cudzoziemcow-517-00r2kc