REKLAMA

TRWA sesja sejmiku województwa

RZESZÓW. W urzędzie marszałkowskim trwa sesja sejmiku województwa. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu V sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Debata nt. stanu przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa podkarpackiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich” w ramach programu „Polskiej pomocy rozwojowej 2015”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia o współpracy między Województwem Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim oraz Komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Julinie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu części nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/987/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości odpłatności za naukę w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie oraz sposobu wnoszenia opłat.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie z Gminą Miejską Przemyśl. 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Godowa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Godowa.

17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lesko oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Lesko.

18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Strzyżów i Wysoka Strzyżowska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Strzyżów.

19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowa Sarzyna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowa Sarzyna.

20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowa Dęba oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowa Dęba.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

23. Podjęcie uchwały w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

30. Podjęcie uchwały w sprawie woli połączenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu i Szpitala Miejskiego w Przemyślu.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer II/8/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer II/13/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.

35. Opis stanu realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”.

36. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie wojewódzkim za 2014 rok.

37. Informacja o realizacji projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w województwie podkarpackim.

38. Informacja na temat przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

39. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 rok.

40. Sprawozdanie z realizacji Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2014 rok.

41. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie od 7 lutego 2015 r. do 17 marca 2015 r.

42. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na IV sesji w dniu 26 stycznia 2015 r. i V sesji w dniu 23 lutego 2015 r.

43. Interpelacje i zapytania radnych.

44. Wnioski i oświadczenia radnych.

45. Zamknięcie sesji.

30-03-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

trwa-sesja-sejmiku-wojewodztwa