REKLAMA

Trwa posiedzenie Sejmu. M.in. debata nad budżetem (LIVE)

Trwa 15. posiedzenie Sejmu. Sprawdź program na dziś i śledź relacje. 

foto: Kancelaria Sejmu / Aleksander Zieliński

W dniu 23 lipca 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących.

Informacja bieżąca.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 396, 414 i 481) – łączna debata krótka nad pkt 17-19
– sprawozdawca poseł Henryk Kowalczyk.
– wystąpienie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów “Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego” (druki nr 401 i 448) – łączna debata krótka nad pkt 17-19
– sprawozdawca poseł Tadeusz Cymański.

Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku (druk nr 394) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 504) – łączna debata krótka nad pkt 17-19
– wystąpienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz posła Henryka Kowalczyka.

Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: “Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2019 r.” (druk nr 397) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki i Rozwoju (druk nr 501) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– wystąpienia Ministra Rozwoju oraz posła Krzysztofa Tchórzewskiego.

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku (druk nr 293) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 489) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 21 i 22
– wystąpienia Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych oraz posła Jacka Świata.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku (druk nr 393) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 490) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 21 i 22
– wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz posła Jacka Świata.

źródło: sejm.gov.pl

23-07-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)