REKLAMA

Transport intermodalny w Polsce w 2019 r.

Transport intermodalny pozwala tworzyć nowoczesne łańcuchy transportowe łączące dwa lub więcej rodzajów transportu w jeden system. Oparty jest on na węzłach stanowiących punkty styku różnych gałęzi transportu uczestniczących w przemieszczaniu towarów bez zmiany jednostki ładunkowej. Im większa liczba węzłów (terminali lądowych i lądowo-morskich), tym łatwiejszy jest dostęp do sieci połączeń.

Brak opisu.

Terminal intermodalny jest miejscem pozwalającym na szybkie i bezpieczne dokonanie przeładunku jednostek ładunkowych pomiędzy środkami transportowymi dwóch różnych rodzajów transportu. Na terenie Polski w 2019 r. zlokalizowanych było 38 aktywnych terminali, z tego:
– 6 obsługiwało przesyłki morze-kolej, morze-droga (terminale morskie),
– 32 obsługiwało przesyłki kolej-droga (terminale lądowe).

Infrastruktura terminali morskich
Długość nabrzeży przeładunkowych w terminalach morskich w 2019 r. wyniosła łącznie 10,4 km, w tym 81% stanowiły nabrzeża do obsługi jednostek ładunkowych w systemie lo-lo.

Powierzchnia parkingowo-manewrowa zajmowała 8,0 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 172,0 ha, w tym dla jednostek skonteneryzowanych – 136,0 ha. Pojemność placów składowych wyniosła 93,6 tys. TEU.

Terminale morskie posiadały łącznie 23,3 tys. metrów torów dla kolei normalnotorowej, z czego 77% przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego jednocześnie na terminalu morskim wyniosła 51 szt.

Infrastruktura terminali lądowych
W 2019 r. powierzchnia parkingowo-manewrowa w terminalach lądowych zajmowała łącznie 17,9 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 132,1 ha, w tym dla jednostek skontenery- zowanych – 81,8 ha. Pojemność placów składowych wyniosła 131,7 tys. TEU.

Terminale lądowe w 2019 r. posiadały łącznie 79,5 tys. metrów torów dla kolei normalnotorowej, z czego 46,7% przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego jedocześnie w terminalu lądowym wyniosła 32 szt.

Brak opisu.

Przeładunki w terminalach intermodalnych morskich i lądowych
Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego wyniosła 9,3 mln TEU, w tym w terminalach morskich – 6,4 mln TEU, a w terminalach lądowych – 2,9 mln TEU.

W 2019 r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 74,3 mln ton ładunków skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim – 40,5 mln ton, (co stanowiło 30,1% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym – 33,3 mln ton (24,7%), a transportem kolejowym – 26,3 mln ton (19,5%).

W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach morskich i lądowych przeważały kontenery 40’ (66,3%). Udział kontenerów 20’ wyniósł 27,4%, kontenerów 45’ i więcej – 5,2%, a 30’ – 1,2%. W przewozie transportem intermodalnym w 2019 r. dominowały ładunki z grupy produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe – 47,5% (wzrost w skali roku o 35,8 p. proc.), towary nieznane – 18,9% (wzrost o 10,9 p. proc.) oraz ładunki z grupy chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe – 8,2% (spadek o 7,3 p. proc. w stosunku do 2018 r.).

Źródło: GUS

30-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Poprzedni artykuł:
«Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.