REKLAMA

Szereg uchybień w Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie (VIDEO)

|

Szereg uchybień w Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie (VIDEO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Szereg nieprawidłowości w działaniu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie wykazały kontrole urzedu marszałkowskiego, które odbyły się w szpitalu w listopadzie i w grudniu 2020 roku.

06_1

Foto: Aleksandra Gorzelak – Nieduży / Biuro Prasowe UMWP

Kontrola wykazała uchybienia i zlecono działania pokontrolne. Najważniejsze jest to, że szpital pracuje normalnie – powiedział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl podczas briefingu prasowego, w czasie którego przedstawił główne wnioski, jakie płyną z kontroli przeprowadzonej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Pacjenci szpitala są pod dobrą opieką i to jest dla nas najważniejsze – mówił wicemarszałek Piotr Pilch, zaznaczając, że zarząd województwa co tydzień na swoim posiedzeniu pochyla się nad sprawami placówki.

Kontrolę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie wszczęto uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z 20 października 2020 roku, rozpoczęła się 12 listopada 2020 roku i trwała do 18 grudnia 2020 roku (tzn. w tym czasie zespół kontrolny miał prawo do pozyskiwania dokumentów i żądania wyjaśnień od jednostki kontrolowanej). Postępowanie kontrolne formalnie zakończyło się 16 lutego br. – w dniu doręczenia wystąpienia pokontrolnego szpitalowi.

Okres, który był objęty kontrolą, to miesiące styczeń-październik 2020 roku. Zespół kontrolny składał się z pracowników Departamentu Kontroli i Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Kontrolujący kontrolę przeprowadzali zdalnie z uwagi na warunki epidemii.

 

Wśród najbardziej niepokojących uchybień jest brak należytej staranności i nieład dokumentacyjny w zakresie przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych, czy braki w zakresie efektywnego i skutecznego przepływu informacji pomiędzy dyrektorem szpitala a klinikami.

 

Główne wyniki kontroli:

 • uchybienia formalne w zakresie przechowywania i ewidencjonowania umowy zawartej między szpitalem a Uniwersytetem świadczące o nieładzie dokumentacyjnym i braku należytej staranności;
 • braki w zakresie efektywnego i skutecznego przepływu informacji pomiędzy dyrektorem szpitala
  a zespołami Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Kliniki Onkologii Klinicznej
  , na co wskazują okoliczności zatrudnienia w Szpitalu kierowników ww. klinik;
 • zawarcie umowy z lekarzem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej;
  i onkologicznej było związane z wykonywaniem działalności leczniczej szpitala i było niezależne od obsadzenia stanowiska kierownika kliniki, nastąpiło po przeprowadzeniu przez szpital konkursu ofert – lekarz ten mógł być wprowadzony do zespołu Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jako lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych;
 • późniejszej wyłonienie tego lekarza w konkursie na kierownika Kliniki ogłoszonym przez Uniwersytet było związane z wykonywaniem działalności dydaktycznej i badawczej (Zgodnie z art. 91 ustawy o działalności leczniczej jednostką organizacyjną wykonującą działalność dydaktyczną i badawczą, będącą oddziałem, kieruje ordynator albo inny lekarz kierujący (Regulamin organizacyjny Szpitala nie przewiduje funkcji ordynatora – ustawa dopuszcza możliwość kierowania oddziałem przez innego lekarza niebędącego ordynatorem jeśli wynika to z regulaminu). Osobą odpowiedzialną za działalność dydaktyczną
  i badawczą w takiej jednostce jest kierownik Kliniki – kompetencje tych funkcji i wynikająca z ich pełnienia odpowiedzialność co do zasady nie dublują się, są to dwa odrębne stanowiska, ale dopuszczalne jest łącznie ich przez jedną osobę co jest stosowane we wszystkich przypadkach w podkarpackich szpitalach klinicznych. Lekarza kierującego odpowiadającego w całości za zarządzanie oddziałem powołuje podmiot leczniczy a kierownik Kliniki wyłaniany jest przez Uniwersytet w drodze konkursu);
 • kandydat wskazany przez Uniwersytet Rzeszowski w drodze konkursu spełniał kryteria wymagane przez umowę o udostępnianie jednostek organizacyjnych, a jego wybór został zaakceptowany przez po. dyrektora szpitala;
 • kandydat wskazany przez uniwersytet łączył funkcję lekarza kierującego oddziałem z funkcją kierownika kliniki;
 • Uniwersytet Rzeszowski nie ogłaszał konkursu na kierownika Kliniki Onkologii Klinicznej;
 • stanowisko to zostało obsadzone przez lekarza zatrudnionego przez szpital, co nakładało odpowiedzialność za działalność leczniczą – skoro uniwersytet nie wskazał w drodze konkursu kandydata do objęcia tego stanowiska, który byłby odpowiedzialny za działalność dydaktyczną
  i badawczą, to szpital mógł zatrudnić innego lekarza kierującego w celu zapewnienia prawidłowej pracy oddziału;
 • zatrudniony lekarz nie podjął pracy w szpitalu i wypowiedział umowę o pracę, którą rozwiązano
  z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 • niewielki stopień realizacji sposobu obsadzania stanowisk kierowników klinik przyjętego w regulaminie organizacyjnym oraz umowie zawartej z uniwersytetem;
 • brak należytej staranności i nieład dokumentacyjny w zakresie przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych jednak stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości nie skutkują nieważnością postępowania;
 • udostępnienie dokumentacji medycznej z naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • brak należytej staranności przy dokonywaniu kontroli dowodów księgowych dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz braki dokumentacyjne w tym zakresie.

 

09_1

Przez Zarząd Województwa Podkarpackiego wszczęte zostanie też odrębne postępowanie kontrolne w KSW nr 1. Te kwestie, to m.in. wypowiedzenie umów prof. Gutkowskiemu, rozwiązanie umów z sekretarką medyczną i pielęgniarką z Kliniki Okulistyki, prawidłowość gospodarowania mieniem województwa w ramach umów najmu, działanie Izby Przyjęć i Kliniki Gastroenterologii, dezorganizacja Kliniki Okulistyki w okresie październik/listopad oraz przeprowadzanie w grudniu ub. r., konkursów ofert na udzielanie świadczeń medycznych.

Marszałek Ortyl zapewnił też, że końcem lutego przeprowadzony zostanie konkurs na dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.

Źródło: UMWP

Video: Mateusz Romankiewicz / Biuro prasowe UMWP

17-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

szereg-uchybien-w-szpitalu-wojewodzkim-nr-1-w-rzeszowie-video-8596-00r2kc