REKLAMA

Świadczenia na rzecz rodziny w 2019 roku

W 2019 r. na wsparcie rodzin w Polsce w formie świadczeń rodzinnych przeznaczono 10,3 mld zł, a korzystało z nich średnio miesięcznie blisko 1,9 mln beneficjentów1 . Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono na łączną kwotę 1,1 mld zł. W ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na świadczenia wychowawcze przekazano 30,5 mld zł. 

Świadczenia rodzinne W 2019 r. na świadczenia rodzinne, mające na celu finansowe wsparcie rodzin z dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi, przeznaczono 10,3 mld zł. Ze świadczeń tych korzystało średnio miesięcznie 1,9 mln beneficjentów, a przeciętnie w miesiącu wypłacano 4,2 mln świadczeń. Wśród wydatków na świadczenia rodzinne dominowały wydatki na pomoc skierowaną do rodzin z dziećmi, czyli zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenia rodzicielskie – 50,8% ogólnej kwoty wydatków. Natomiast wydatki na pomoc skierowaną dla osób niepełnosprawnych, czyli na świadczenia opiekuńcze, stanowiły 49,2% ogólnej kwoty wydatków.

Brak opisu.

Zasiłki rodzinne

W 2019 r. wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 2,7 mld zł, o 8,7% mniej niż w 2018 r. Zasiłki rodzinne pobierało średnio miesięcznie 1,0 mln rodzin, tj. o 9,7% mniej niż w 2018 r. Najliczniejszą grupę wśród rodzin pobierających zasiłki rodzinne stanowiły rodziny z dwójką dzieci uprawnionych do zasiłku (413,9 tys. rodzin, tj. 41,1% rodzin uprawnionych). Rodziny z jednym dzieckiem uprawnionym do zasiłku (366,9 tys. rodzin) stanowiły 36,4% rodzin uprawnionych. Najmniej liczną grupę stanowiły rodziny z trojgiem i więcej dzieci uprawnionych do zasiłku (227,3 tys., tj. 22,5% rodzin). Wśród rodzin pobierających zasiłki rodzinne, rodziny pełne stanowiły 78,6% (792,7 tys. rodzin), pozostałe 21,4% to rodziny niepełne (215,4 tys. rodzin). W 2019 r. z zasiłków rodzinnych korzystało 116,7 tys. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, co stanowiło 11,6% wszystkich rodzin pobierających zasiłek rodzinny.

Brak opisu.

Zasiłki rodzinne wypłacano przeciętnie miesięcznie na 2 010,9 tys. dzieci, przy czym najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku 6–12 lat (772,5 tys. – 38,4% ogólnej liczby dzieci z prawem do zasiłku). Dzieci w wieku poniżej 6 lat (641,7 tys. dzieci) stanowiły 31,9% ogólnej liczby dzieci z prawem do zasiłku. W pozostałych grupach wieku udziały były niższe. Dzieci w wieku 13–15 lat stanowiły 14,0%, w wieku 16–17 lat – 8,8%, a w wieku 18 lat i więcej, które pozostawały na utrzymaniu głównie z powodu nauki – 6,8% ogólnej liczby dzieci z prawem do zasiłku. Udział dzieci w wieku poniżej 18 lat, na które rodzice otrzymali zasiłki rodzinne w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku wynosił 27,0% i był wyższy o 2,4 p. proc. w porównaniu z 2018 r

Źródło: GUS

30-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.