REKLAMA

Studenci z nauczeniem zdalnym do końca września? Jest rozporządzenie!

POLSKA. Od 27 lutego do 30 września zajęcia na uczelniach będą prowadzone w formie zdalnej – tak wynika z opublikowanego w piątek rozporządzenia ministra edukacji i nauki. Uczelnie mogą natomiast prowadzić w formie tradycyjnej zajęcia, których nie da się realizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

pixabay_8

Foto: pixabay.com

W okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanych dalej „uczelniami”, oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia – czytamy w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki, które weszło w życie dzień po publikacji, czyli 27 lutego br.

 

Zgodnie z rozporządzeniem, uczelnie (a w przypadku kształcenia doktorantów – uczelnie i inne podmioty prowadzące to kształcenie), mogą prowadzić w swoich siedzibach lub filiach zajęcia, których nie da się realizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczelnie mogą prowadzić w swoich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Decyzje w tej kwestii podejmuje rektor uczelni lub kierownik innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów.

 

W przypadku prowadzenia kształcenia doktorantów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie może odbywać się poza siedzibą uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Od 27 lutego do 30 września 2021 roku kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały w sposób zdalny.

Dla większości studentów studiujących do tej pory w formie zdalnej rozporządzenie to oznacza, że prawdopodobnie do końca roku akademickiego nie będą oni już uczęszczać na zajęcia w formie tradycyjnej.

Pełna treść rozporządzenia jest dostępna TUTAJ

 

Źródło: gov.pl

01-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.