REKLAMA

Stowarzyszenie EURO-SAN z Brzozowa realizuje program Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego dotyczący bioróżnorodności naszego regionu

PODKARPACKI NATURALNY WYPAS III – Stowarzyszenie EURO-SAN z Brzozowa realizuje program Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego dotyczący bioróżnorodności naszego regionu.

loga_artykul                                     

Stowarzyszenie EURO-SAN z Brzozowa kolejny raz uczestniczy w realizacji zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku. Jest to „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność” w skrócie zwanym „Podkarpacki Naturalny Wypas III”, którego budżet w 2021 roku wynosił 3 148 300 zł.

Środki te trafiły do hodowców przez 7 stowarzyszeń, którym Urząd Marszałkowski powierzył wykonanie tego zadania. Bioróżnorodność i ograniczenia ekspansji roślin niepożądanych (barszczu Sosnowskiego) to główne cele programu. Realizacji zadania następuje poprzez zachęcenie rolników do ekstensywnego prowadzenia hodowli zwierząt, opartego o ich wypas na pastwiskach położonych na terenach cennych przyrodniczo oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych. W ramach tego zadanie Stowarzyszenie Euro-San w roku bieżącym współpracuje z ponad 170 hodowcami zwierząt gospodarskich z 11 powiatów i 33 gmin województwa Podkarpackiego. Wypas zwierząt prowadzony był na pastwiskach o łącznej powierzchni 2650 hektarów, w tym 2220 hektarów położonych jest na terenach objętych ochroną przyrody. Łączna liczba zwierząt zgłoszona do tego programu przez Stowarzyszenie Euro-San wyniosła 2553 zwierząt w tym, 1366 sztuk bydła, 131 koni, 181 owiec, 374 kóz oraz 501 jeleniowatych (danieli i jeleni szlachetnych).

Osobną część programu “Podkarpacki Naturalny Wypas III” stanowią działań edukacyjno-szkoleniowych. Stowarzyszenie Euro-San przeprowadziło szereg ciekawych inicjatyw szkoleniowych. Szkolenia z zakresu bioróżnorodności i roślin inwazyjnych odbyły się w Centrum Edukacyjnym Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Oprócz zajęć edukacyjnych uczestnicy mieli okazję zwiedzić wystawę stałą MPN.

image008_1

Kolejna inicjatywa szkoleniowa skierowana była do pszczelarzy. Wyjazd studyjny do przedsiębiorstwa produkcji pszczelarskiej PHU BARĆ w Biszczy, gdzie oprócz wiedzy fachowej pszczelarze mogli zapoznać się z najnowszym sprzętem pszczelarskim.

image010_2

Ważnym elementem cyklu edukacyjnego były szkolenia skierowane do dzieci. W gminie Dydnia w bibliotece w Grabówce i Końskim dzieci uczestniczyły w wykładach poświęconych hodowli pszczół i ich roli w środowisku. Niestety z powodu zagrożenia epidemiologicznego nie udało się zrealizować części zaplanowanych szkoleń. Wizyta w Instytucie Ogrodnictwa i Pszczelarstwa w Puławach oraz w Instytucie Hodowlanym w Chorzelowie nie doszły do skutku.

image009_1

Wszystkie wymienione wyżej działania podjęte przez Stowarzyszenie Euro-San w ramach programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” mają na celu podtrzymać przyrodnicze, środowiskowe, kulturowe i tradycyjne aspekty Podkarpacia stanowiące o jego wyjątkowości.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane


01-12-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook