REKLAMA

STAN EPIDEMICZNY. Ograniczenia na granicach i lotnisku w Jasionce!

PODKARPACIE. Od 15 marca 2020 roku od godziny 0:00 obowiązuje czasowe ograniczenie ruchu granicznego w Polsce. Zmiany dotyczą też Podkarpacia. Chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą i Słowacją, a także lotnisko w Jasionce.

14-151591
Foto: Straż Graniczna

Stosując się do rozporządzenia MSWiA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych z dnia 13 marca 2020 roku informujemy, iż na Podkarpaciu od 15 marca 2020 roku, od godziny 0:00 jedynym czynnym przejściem granicznym z Ukrainą będzie Korczowa gdzie będzie odbywał się ruch osobowy i towarowy. Wyjątek stanowi zakaz wjazdu autokarów z Ukrainy do Polski – informuje Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

BiOSG apeluje do podróżnych zamierzających przekroczyć granicę z Ukrainą, aby już planowali podróż przez drogowe przejście graniczne w Korczowej.

Pozostałe przejścia graniczne, w tym Medyka (ruch drogowy, pieszy i kolejowy), Budomierz i Krościenko, będą nieczynne i ruch graniczny zostaje tam zawieszony do odwołania.

W porcie lotniczym Rzeszów – Jasionka, podobnie jak na pozostałych lotniskach w Polsce, wprowadzony został zakaz międzynarodowych lotów z wyjątkiem czarterowych przewożących obywateli polskich powracających do kraju. (Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym Dz. U. z 2020 poz 436).

 

Przywrócona zostaje tymczasowa kontrola na granicy ze Słowacją. Na Podkarpaciu wyznaczony został punkt kontroli granicznej w Barwinku. (Rozporządzenie MSWiA z 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granice państwową stanowiąca granicę wewnętrzną Dz.U. z 2020 poz.434).

Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

Wjechać będą mogli wyłącznie:

 • obywatele RP;
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli
 • osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy,
 • posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Na granicy utrzymane zostają kontrole sanitarne (karty lokalizacyjne) i wszelkie przepisy dotyczące kwarantanny.

Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

14-03-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

stan-epidemiczny-ograniczenia-na-granicach-i-lotnisku-w-jasionce-2155-00r2kc