REKLAMA

Sesja sejmiku województwa. Sprawdź porządek obrad

RZESZÓW. W poniedziałek IV sesja V kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Zobacz porządek obrad.

W poniedziałek, 26 stycznia o godzinie 10 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się sesja sejmiku województwa.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z II i III sesji SWP.

3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.

5. Wystąpienie gen. dyw. rez. prof. Bogusława Packa – Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego związanego z realizacja programu stypendialnego „Nie zagubić talentu”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer III/29/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

12. Podjęcie uchwały sprawie zmiany wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie podkarpackim.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. sejmik

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

18. Informacja dotycząca organizowania przez Województwo Podkarpackie kolejowych przewozów pasażerskich w 2015 r.

19. Informacja na temat stanu negocjacji RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską.

20. Opis stanu realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013.

21. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie od 2 grudnia 2014 r. do 13 stycznia 2015 r.

22. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LIX sesji w dniu 13 listopada 2014 r., I sesji w dniu 28 listopada 2014 r. oraz II sesji w dniu 15 grudnia 2014 r.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Wnioski i oświadczenia radnych.

25. Zamknięcie sesji.

 

 

 

25-01-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)