REKLAMA

Sesja sejmiku województwa podkarpackiego. Budżet na 2015 rok uchwalony!

RZESZÓW / PODKARPACIE. Trwa sesja budżetowa sejmiku województwa podkarpackiego. Radni uchwalili budżet na 2015 rok został. Za głosowało 18 radnych. 11 wstrzymało się od głosu.

10:00 Przewodniczący Bogdan Romaniuk rozpoczął sesję budżetową. Trwają czynności proceduralne przed głosowaniem radnych dotyczącym projektu budżetu na 2015 rok.

IMG_5969

11:40 Radni uchwalili budżet na 2015 rok! Głosowanie: 18 radnych za, 11 wstrzymało się od głosu.

13:30 Rozpoczęło się wystąpienie gen. dyw. rez. prof. Bogusława Packa – pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. społecznych inicjatyw proobronnych.

IMG_5974

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Rekordowy budżet Rzeszowa. 40 % przeznaczone na inwestycje (FILM)

RZESZÓW: Konferencja zarządu województwa (FILM)

Najważniejsze planowane inwestycje… Zarząd Województwa Podkarpackiego o budżecie (FILM)

IV sesja V kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015 roku, (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z II i III sesji SWP.
3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.
5. Wystąpienie gen. dyw. rez. prof. Bogusława Packa – Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego związane z realizacja programu stypendialnego „Nie zagubić talentu”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa
Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer III/29/14 z dnia 29 grudnia 2014roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
12. Podjęcie uchwały sprawie zmiany wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie podkarpackim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
18. Informacja dotycząca organizowania przez Województwo Podkarpackie kolejowych przewozów pasażerskich w 2015 r.
19. Informacja na temat stanu negocjacji RPO WP 2014-2020 z Komisją
Europejską
20. Opis stanu realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej –
województwo podkarpackie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013.
21. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie od 2 grudnia 2014 r. do 13 stycznia 2015 r.
22. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LIX sesji w dniu 13 listopada 2014 r., I sesji w dniu 28 listopada 2014 r. oraz II sesji w dniu 15 grudnia 2014 r.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Wnioski i oświadczenia radnych.
25. Zamknięcie sesji.

źródło: Red., UMWP

26-01-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)