REKLAMA

SESJA SEJMIKU: O czym będą debatować wojewódzcy radni?

RZESZÓW / PODKARPACIE. VI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 25 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu V sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Podkarpackiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

13. Informacja o realizacji zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2018 roku.

14. Informacja o stanie prac związanych z utworzeniem na Podkarpaciu Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centers).

15. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze środków ochrony gruntów rolnych w 2018 r.

16. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie Województwa za 2018 rok.

17. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego w roku 2018.

18. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 12 lutego 2019 r. do 5 marca 2019 r.

19. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na V sesji w dniu 25 lutego 2019 r.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wnioski i oświadczenia radnych.

22. Zamknięcie sesji.

UCHWAŁY WRAZ Z UZASADNIENIEM – kliknij

źródło: UMWP Rzeszów
foto: archiwum UMWP Rzeszów

22-03-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)