REKLAMA

Sesja sejmiku. Budżet. Ważne tematy dla mieszkańców (VIDEO LIVE)

Sesja sejmiku. Budżet. Ważne tematy dla mieszkańców (VIDEO LIVE)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Punktualnie o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego rozpocznie się LXVIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji. W porządku obrad między innymi debata dotycząca przyszłorocznego budżetu woj. podkarpackiego. Jednym z kluczowych punktów będzie również uchwała związana z wyrażeniem zgody na objęcie przez podkarpacki samorząd 400 000 akcji “Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna oraz z przekazaniem pomocy finansowej miastu Rzeszów na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. Zapraszamy do śledzenia naszych TRANSMISJI NA ŻYWO oraz materiałów VIDEO.

grafika poglądowa
ZOBACZ RÓWNIEŻ:
LXVIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z LXVI i LXVII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Informacja o stopniu realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.
4. Debata nad projektem Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2024 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/873/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Jeżowe realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne, Jata, Sójkowa”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jaśliska realizacji zadań pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza polegająca na budowie chodnika w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska” i „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w m. Wola Niżna i Moszczaniec wraz z zatokami autobusowymi”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bojanów realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 5+740 do km 6+535 strona lewa oraz w km 5+770 do km 5+830 strona prawa w miejscowości Cisów Las”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/672/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 400 000 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/1081/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/949/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy – Miasto Rzeszów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.
20. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego Perspektywa 2030 za okres 2018-2022.
21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
22. Informacja o projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych przez Województwo Podkarpackie/Wojewódzkie Jednostki Oświatowe w roku szkolnym 2022/2023.
23. Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego w ramach PROW 2014 – 2020.
24. Informacja dotycząca rozwoju agroturystyki wiejskiej w województwie podkarpackim.
25. Informacja dotycząca rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim.
26. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych radnych Województwa podkarpackiego – III kwartał 2023 roku.
27. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 16 października 2023 r. do 9 listopada 2023 .
28. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LXVI  sesji w dniu 30 października 2023 r. i LXVII sesji w dniu 8 listopada 2023 r.
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Wnioski i oświadczenia radnych.
31. Wystąpienia zaproszonych gości.
32. Zamknięcie sesji.
źródło: Red., Sejmik Województwa Podkarpackiego
27-11-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)