REKLAMA

Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego (LIVE)

Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego (LIVE)

61. sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 31 stycznia 2024, godz. 15:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie oraz nadania Statutu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej ZOZ Nr 2 w Rzeszowie.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/481/ Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do projektu partnerskiego pod nazwą „EKO-Karpaty: Razem inwestujemy w zieloną przyszłość” w ramach Programu Interreg Polska- Słowacja 2021-2027.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu rzeszowskiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.

9. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023.

10. Sprawozdania z prac komisji za rok 2023.

11. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

12. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.

13. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

14. Zamknięcie sesji.

31-01-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)