REKLAMA

SEJMIK WOJEWÓDZTWA: Wykonanie tegorocznego budżetu, rozwój obszarów wiejskich i łączenie szpitali

RZESZÓW / PODKARPACIE. Podczas sesji V kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni będą dyskutować m.in o przebiegu wykonywania tegorocznego budżetu, rozwoju i dofinansowaniach obszarów wiejskich oraz połączeniu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

Sesja odbędzie się w dniu 26 września 2016 roku, (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Debata na temat sytuacji podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego za 2015 r. oraz I pół. 2016.

4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Komisji Karpackiej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kategorii odcinków dróg publicznych na terenie Województwa Podkarpackiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dla Gminy Rymanów dotacji na zadanie własne służące zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany w Statucie Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany w Statucie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Jasło.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu dzierżawy (dot. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/391/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2016”.

21. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej warunków zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie Województwa Podkarpackiego.

22. Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom społecznym.

23. Informacja dotycząca wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 – stan na koniec II kwartału 2016 r.

24. Informacja o stanie realizacji projektów przewidzianych do finansowania ze środków Banku Światowego w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

25. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 r.

26. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.

27. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie od 17 sierpnia 2016 r. do 13 września 2016.

28. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXVI sesji w dniu 29 sierpnia 2016 r.

29. Interpelacje i zapytania radnych.

30. Wnioski i oświadczenia radnych.

31. Zamknięcie sesji.

 write-593333_1280

23-09-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

sejmik-wojewodztwa-wykonanie-tegorocznego-budzetu-rozwoj-obszarow-wiejskich-i-laczenie-szpitali-00e6mk