REKLAMA

Sejm NA ŻYWO. Zmianie ustawy o ograniczeniu handlu (OGLĄDAJ)

Sejm NA ŻYWO. Zmianie ustawy o ograniczeniu handlu (OGLĄDAJ)

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 14. posiedzeniu Sejmu w dniu 28 czerwca 2024 r. (piątek).

godz. 9:00 – 9:05 – Ślubowania poselskie

godz. 9:05 – 10:45 – Głosowania, w tym:

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy (druk nr 384) – kontynuacja.

– Wybór uzupełniający posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.

– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie przekroczenia przez niego uprawnień w zakresie ograniczenia i wyłączenia z gospodarki leśnej wybranych obszarów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz podejmowania prób ograniczeń w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim.

– Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego.

– Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.

godz. 10:45 – 12:15 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 438) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła).

godz. 12:15 – 14:30 – Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2023 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 299 i 313) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła).

godz. 14:30 – 15:45 – ew. oświadczenia poselskie.

Grafika poglądowa. fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu.

źródło: sejm.gov.pl

28-06-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)