REKLAMA

RZESZÓW. Zarząd województwa wydał oświadczenie ws. konfliktu w Szpitalu Wojewódzkim nr 2

Zarząd Województwa Podkarpackiego wydał oświadczenie w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. W placówce trwa konflikt pracowników z dyrektorem.

balata_ortyl_kruczek

Foto. Daniel Kozik / Podkarpacki Urząd Marszałkowski

Poniżej treść oświadczenia Zarządu Województwa Podkarpackiego ws. sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie:

W związku z napływającymi informacjami o sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zarząd województwa podczas dzisiejszego posiedzenia zapoznał się z kompleksową informacją na temat funkcjonowania placówki.

Zarząd z zadowoleniem przyjął dane o poprawiającej się sytuacji finansowej szpitala. Jeszcze niedawno placówka należała do najbardziej zadłużonych szpitali w Polsce. Restrukturyzacja przeprowadzona przez dyrektora Krzysztofa Bałatę przyniosła pozytywne efekty. W ciągu dwóch lat szpital osiągnął pozytywny wynik finansowy, pomimo wprowadzenia podwyżek dla personelu.

Podczas zarządu przedstawiona została także informacja o wynikach audytu przeprowadzonego przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Audyt stwierdza prawidłowe działanie dyrekcji szpitala w zakresie realizacji porozumienia ze związkami zawodowymi ws. podwyżek z lipca 2018 roku, a także właściwe wydatkowanie pieniędzy przeznaczonych na podwyżki.

Aktualne nieporozumienia na linii dyrekcja, a dwa związki zawodowe dotyczą spraw pracowniczych, o których stanowi prawo pracy. W ramach nadzoru samorządu województwa nad szpitalem, o którym mowa w art. 121 ustawy o działalności leczniczej, nie mieści się rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy, a z takim właśnie sporem mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik. Jest to odpowiedzialność np. personalna, cywilna, podatkowa, czy też karna. To kierownik podmiotu leczniczego czyli w tym przypadku dyrektor, a nie podmiot tworzący, wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników. Pracodawcą wobec wszystkich pracowników jest szpital, zaś zgodnie z art. 31 kodeksu pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Art. 31 KP. obejmuje swym zakresem wszystkie aspekty stosunku pracy i ma zastosowanie zarówno do nawiązania stosunku pracy, jak i przekształcenia, treści oraz rozwiązania. Wskazana w tym art. reprezentacja pracodawcy odnosi się do indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

Wszelkie zaś spory związane ze stosunkiem pracy są rozstrzygane przez sądy powszechne (sądy pracy) – art. 262 k.p. Wobec powyższego podmiot tworzący nie ma nie tylko narzędzi prawnych, ale przede wszystkim nie ma możliwości prawnych do rozstrzygania sporów związanych z prawem pracy powstałych w podmiocie leczniczym.

Porozumienie ws. podwyżek zawarte w lipcu 2018 roku zakłada również powołanie zespołu monitorującego. W jego skład wchodzą przedstawiciele organu tworzącego czyli samorządu województwa (marszałek, członek zarządu i przewodniczący komisji zdrowia Sejmiku Województwa), przewodniczący rady społecznej szpitala, przedstawiciele kierownictwa szpitala, przedstawiciel związku zawodowego lekarzy, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych. Zespół spotyka się co kwartał, a jego podstawowym zadaniem jest monitorowanie realizacji ustaleń między związkami a dyrekcją szpitala z lipca 2018, a także rozpatrywanie niejasności czy wątpliwości dotyczących funkcjonowania placówki. Sprawy pracownicze będące przedmiotem aktualnego sporu mogą również być przedmiotem obrad tego gremium. Najbliższe spotkanie wspomnianego zespołu zaplanowano na 9 stycznia.

Zarząd Województwa
Władysław Ortyl, Piotr Pilch, Ewa Draus, Anna Huk i Stanisław Kruczek

 

Zobacz także: RZESZÓW. Spór pracowników z dyrektorem w Szpitalu Wojewódzkim nr 2. Będą strajki?

07-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

rzeszow-zarzad-wojewodztwa-wydal-oswiadczenie-ws-konfliktu-w-szpitalu-wojewodzkim-nr-2-3918-00r2kc