REKLAMA

RZESZÓW. Wyrok ws. molestowania 12-latki zakwestionowany przez Zbigniewa Ziobrę

RZESZÓW, TARNOBRZEG / PODKARPACIE. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie dotyczącego ojca, który molestował seksualnie 12–letnią córkę. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, który skazał oskarżonego na karę łączną 8 lat pozbawienia wolności.

ebd997d8-bce7-4ff5-831f-6e302c1559d6

Foto: gov.pl

Wykorzystywał seksualnie swoją córkę

W toku śledztwa prokurator ustalił, że Wojciech C. w okresie od kwietnia 2016 roku do lutego 2017 roku kilkadziesiąt razy doprowadził swoją córkę, mającą wówczas 12 lat, do poddania się czynnościom seksualnym oraz dopuścił się wobec niej innych czynności seksualnych. Sprawca kilkukrotnie używał przy tym przemocy lub działał podstępem wykorzystując porę nocną i sen małoletniej. Ponadto Wojciech C. kilkukrotnie prezentował małoletniej treści pornograficzne w postaci filmów i zdjęć. Ojciec stosował wobec małoletniej szantaż emocjonalny przekonując, że gdy ujawni ona zdarzenie doprowadzi to do umieszczenie jej w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Ponadto sprawca wzbudzał u małoletniej przekonanie, że w przypadku zgłoszenia sprawy, będzie ona odpowiedzialna za ewentualny rozpad rodziny.

Łagodny wyrok

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu uznał, oskarżanego za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go za molestowanie seksualne małoletniej córki na karę 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast za prezentowanie treści o charakterze pornograficznym na karę 1 roku pozbawienia wolności. Za oba czyny Sąd wymierzył karę łączną w wymiarze 8 lat pozbawienia wolności.

Apelacja prokuratora

Z wyrokiem Sądu pierwszej instancji nie zgodził się prokurator, który zaskarżył go na niekorzyść oskarżonego zarzucając rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec Wojciecha C. kary w wymiarze 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator domagał się wymierzenia kary 15 lat pozbawienia wolności za molestowanie seksualne, a w konsekwencji orzeczenia kary łącznej w maksymalnym wymiarze 15 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie nie uwzględnił apelacji prokuratora i zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

Z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, nie zgodził się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Działając z jego upoważnienia kasację na niekorzyść skazanego do Sądu Najwyższego złożył prokurator Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego. W kasacji wskazał, że orzeczona wobec Wojciecha C. kara jest rażąco niewspółmierna w stosunku do niezwykle wysokiego stopnia winy sprawcy i społecznej szkodliwości czynów jakich się dopuścił.

Na szczególne potępienie zasługuje sam fakt molestowania małoletniej córki przez ojca, który wykazywał całkowity brak krytycyzmu i skruchy. Zastępca Prokuratora Generalnego wskazał również, że zachowania oskarżonego wobec córki nasilały się od przymusu psychicznego, poprzez groźby po przemoc fizyczną. Oskarżony działał z wyjątkowo niskich pobudek w wyniku motywacji ukierunkowanej wyłączenie na zaspokojenie własnego popędu.

Zastępca Prokuratora Generalnego wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Rzeszowie.

Źródło: Prokuratura Krajowa

23-05-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

rzeszow-wyrok-ws-molestowania-12-latki-zakwestionowany-przez-ziobre-8858-00r2kc