REKLAMA

RZESZÓW: “Wielka Manifestacja” pielęgniarek. Oświadczenie zarządu województwa

RZESZÓW / PODKARPACIE. Zarząd Województwa Podkarpackiego wydał oświadczenie w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. W sobotę na ulicach miasta odbył się strajk pielęgniarek. W placówce trwa konflikt pracowników z dyrektorem.

balata_ortyl_kruczek

Foto: Daniel Kozik / Podkarpacki Urząd Marszałkowski

Poniżej treść oświadczenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w odpowiedzi na sobotnią “Wielką Manifestację” pielęgniarek w Rzeszowie (zapis oryginalny):

Oświadczenie Zarządu Wojewówdztwa w sprawie eskalacji konfliktu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 w Rzeszowie.

Rzeszów 18.01.2020

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie jest największą placówką leczniczą w województwie. W związku z tym jest to także jedenz większych pracodawców w regionie. Funkcjonowanie związków zawodowych jest podstawowym prawem pracowników, które wywalczono w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce. Podstawowym ich zadaniem jest obrona pracowników, ale również dbałość o stabilne funkcjonowanie zakładu pracy. Spory, konflikty i porozumienia na linii pracodawca-związki są także czymś normalnym, ale wówczas gdy dotyczą dobra ogółu w imię przyjętych zasad i przestrzeganego w Polsce prawa. 

Niestety, konflikt który trwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2, eskaluje wzłym kierunku, głównie z powodu niezrozumiałych działań niektórych związków zawodowych. Kroki te są wymierzone w szpital i nie mają na celu obrony praw pracowniczych, ani dbania o dobro pacjentówczy zatrudnionego personelu,a dodatkowo godzą w dobre imię szpitala. 

Działania dyrektora wobec trójki pracowników będących jednocześnie w kierownictwie związków zawodowych, stały się podstawą do publicznych protestów dwóch organizacji związkowych, których przedstawiciele20 grudnia 2019 roku oświadczyli o możliwości wejścia w spór zbiorowyPrzypominamy, żeporozumieniuz 24 lipca 2018 rokugwarantującympodwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników do roku 2020,związki deklarują, że nie będą wchodzić w spór zbiorowy. Intencją tego zapisu było, aby ewentualne nieporozumienia rozwiązywać podczas specjalnego zespołu, w atmosferze dialogu i zrozumienia. Porozumienie zostało podpisane przez siedem organizacji związkowych. Duża część pracowników nie zgadza się z obecnie głoszonymi postulatami dwóch związków zawodowych.

Jednocześnie obserwujemy, że ze strony związkowej brakuje chęci dialogu, natomiast rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje wśród pracowników i mieszkańców Podkarpacia w formie drukowanych ulotek oraz w mediach społecznościowych. Takim przykładem była nieprawdziwa informacja z 8 listopada 2019 roku o braku wypłaty wynagrodzeń lub zmniejszeniu jej kwoty, która nie znalazła potwierdzenia w rzeczywistości. Nawet dodatkowo w grudniu 2019 roku, po raz pierwszy wszyscy pracownicy dostali nagrodę świąteczną. 

Protestujące związki zawodowe otrzymały wsparcie w postaci stanowisk Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w których przewodnicząca przyznała, że w roku 2018 prowadzona była akcja protestacyjna w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, chociaż oficjalnie i medialnie było to przedstawiane, jako wzmożona absencja chorobowa pielęgniarek.Trudno zatem mówić o chęci porozumienia skoro otrzymaliśmy ultimatum od pani Krystyny Ptok, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniareki Położnych, aby rozwiązać konflikt do 17 stycznia, gdy jednocześnie ogłoszono, że na drugi dzieńodbędzie się duża manifestacja

Takie działania, stanowiska i oświadczenia nie prowadzą do stabilizacji sytuacjiw szpitalu, tylko podsycają zaistniały spór. Destabilizuje to sytuację największej w regionie placówki, wywołuje niepewność i strach pacjentów. Chcemy więc zapewnić wszystkich pacjentów, że ich zdrowie jest niezagrożone, a szpital funkcjonuje normalnie.

Trudno nam zrozumieć, że konfliktowa sytuacja ma miejsce w sytuacji, gdy szpital po wielu latach gigantycznych problemów finansowych wychodzi na prostą. Jeszcze kilka lat temu, był trzecim w Polsce co do wielkości zadłużenia, a teraz dzięki działaniom naprawczym, finanse szpitala udało się zbilansować. Dobra sytuacja finansowa szpitala,która występuje w chwili obecnej,jest jednym z warunków zawartego porozumienia gwarantującego w lipcu 2020 ostatnią transzę podwyżek.

W wyniku audytu przeprowadzonego przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego stwierdzono prawidłowe działanie dyrekcji szpitala w zakresie realizacji porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek z lipca 2018 roku. W raporcie z audytu czytamy m.in. “Dyrektor w sposób właściwy i zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. dokonał wypłat dodatkowych środków celowych na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnychw okresie od 1 września 2018 roku do 31 października 2019 roku, wynikającychz rozporządzenia zmieniającegz 2018 roku. Dyrektor podjął skuteczne działania, aby zrealizować również postanowienia porozumienia”.

Zarząd województwa deklaruje chęć dialogu, porozumienia i kompromisu, ale oczekuje tego także ze strony związków zawodowych. Chcemy podkreślić, że sprawy pracownicze, nie były, nie są i nie mogą być przedmiotem interwencji ze strony instytucji nadzorującejW ramach nadzoru samorządu województwa nad szpitalem,o którym mowa w art. 121 ustawy o działalności leczniczej, nie mieści się rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy, a z takim właśnie sporem mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Chcemy ze stanowczością podkreślić, że szanujemy prawo związków zawodowych, pracowników do dbałości o jak najlepszy byt pracownika i szpitala, jak i wszelkie dopuszczalne formy wyrażania swoich poglądów, łącznie z manifestacją czy pikietą.Jednakże zdecydowanie lepszą, bardziej pokojową możliwość, jest spotkanie przy jednym stole w merytorycznej dyskusji. Dlatego zachęcamy i zapraszamy do konstruktywnego dialogu podczas nadzwyczajnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie jeszcze w styczniuzwołanego na wniosek Marka Gołdy z Forum Związków Zawodowych. To będzie okazja do spokojnego i merytorycznego dialogu w tej trudnej sprawie.  


Zarząd 
Województwa Podkarpackiego

Władysław Ortyl, Piotr Pilch, Ewa Draus, Anna Huk i Stanisław Kruczek

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Zobacz także: RZESZÓW. „Wielka Manifestacja” pielęgniarek! Dyrektor Bałata opublikował oświadczenie

19-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

rzeszow-wielka-manifestacja-pielegniarek-oswiadczenie-zarzadu-wojewodztwa-1715-00r2kc