REKLAMA

RZESZÓW. We wtorek sesja Rady Miasta. Nadal zdalnie

RZESZÓW / PODKARPACIE. 23 czerwca będzie miała miejsce XXXIII sesja Rady Miasta Rzeszowa. Radni, mimo problemów technicznych, nadal będą obradować w formie zdalnej.

20171018_114042

Foto: Kacper Ciuba / archiwum Rzeszów24.pl

We wtorek 23 czerwca odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rzeszowa. Ze względów epidemicznych po raz czwarty będzie ona prowadzona przez Internet.

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dec podczas poprzednich sesji informował, że procedowanie w sposób zdalny jest utrudnione. Radni miewali problemy z połączeniem i z zalogowaniem się do systemu. Bardzo prawdopodobne, że to ostatnia sesja, jaka będzie prowadzona w takiej formie.

Sesja rozpocznie się o godzinie 8:30, jak już wspominaliśmy, będzie prowadzona w sposób zdalny, a transmisja z jej przebiegu zostanie udostępniona w Internecie.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, w debacie dotyczącej Raportu o Stanie Miasta Rzeszowa (punkt 2. porządku obrad) mieszkańcy mają prawo zabrania głosu na sesji, jeżeli do poniedziałku, 22 czerwca zgłoszą przewodniczącemu rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Rzeszowa za 2019 rok – prezentacja.
 2. Debata nad raportem o stanie gminy.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa wotum zaufania (druk nr: XXXIII/4/2020).
 4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2019 rok (druk nr: XXXIII/3/2020).
 5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2019 rok (druk nr: XXXIII/2/2020).
 6. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/532/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr: XXXIII/9/2020).
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/533/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr: XXXIII/10/2020).
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie (druk nr: XXXIII/13/2020).
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z równoczesnym obciążeniem go prawem służebności (druk nr: XXXIII/12/2020).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków (druk nr: XXXIII/16/2020).
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr: XXXIII/14/2020).
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Twardowskiego w Rzeszowie, z udzieleniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży (druk nr: XXXIII/11/2020).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Lewakowskiego (druk nr: XXXIII/1/2020).
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Paderewskiego w Rzeszowie (druk nr: XXXIII/7/2020).
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Styki (druk nr: XXXIII/6/2020).
 17. Uchwała w sprawie nadania statutu Teatrowi „Maska” w Rzeszowie (druk nr: XXXIII/15/2020).
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares (druk nr: XXXIII/5/2020).
 19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów międzynarodowych w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie (druk nr: XXXIII/17/2020).
 20. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (druk nr: XXXIII/8/2020).
 21. Oświadczenia i informacje.
 22. Interpelacje i zapytania.
 23. Wolne wnioski i sprawy różne.

Źródło: red., BIP Miasta Rzeszowa

21-06-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

rzeszow-we-wtorek-sesja-rady-miasta-nadal-zdalnie-9822-00r2kc