REKLAMA

RZESZÓW. Ratusz ogłosił konkurs na zagospodarowanie prawego brzegu Wisłoka

RZESZÓW / PODKARPACIE. Miasto Rzeszów zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej na zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka, pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim. Zwycięzca może liczyć na nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych.

20180409_142905-01

Foto: Kacper Ciuba / archiwum Rzeszów24.pl

 

To bardzo ważny dla mieszkańców Rzeszowa teren, dlatego musi być mądrze zagospodarowany. Takie są oczekiwania mieszkańców. Wierzę, że konkurs przyniesie ciekawe propozycje i będzie inspiracją, punktem wyjścia do dalszych działań w kwestii stworzenia w tym miejscu jak najlepszej publicznej strefy wypoczynku i rekreacji – mówi Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa.

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, adresowany do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna.

 

W opracowanej koncepcji należy ująć wstępne zamierzenia takie, jak:

 1. przestrzeń i obiekty ujęte w koncepcji będą ogólnodostępne i łatwe w utrzymaniu, a korzystanie z urządzeń bezpieczne i niewymagające specjalnego dozoru,
 2. dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi,
 3. elementy infrastruktury wypoczynkowej:
  – ścieżki rowerowe,
  – aleje spacerowe,
  – plac zabaw, siłownię terenową, plażę, wodny plac zabaw,
  – elementy małej architektury – oświetlenie, ławki, kosze na śmieci,
  – toalety oraz kawiarnię terenową,
 4. nowe nasadzenia,
 5. zachowanie jak największej ilości drzew i krzewów – na projektowanym terenie pomiędzy mostem Karpackim a kładką wiszącą zlokalizowany jest park, w koncepcji należy uwzględnić pozostawienie przebiegu alejek spacerowych i ścieżki rowerowej, oświetlenia na tym terenie oraz pozostawienie istniejącego obiektu – Przestrzeni kwadratowej.

Przewidziane są następujące etapy konkursu:

 1. Składanie zapytań przez osoby zainteresowane uczestnictwem w Konkursie – do 28 maja 2021 r.
 2. Odpowiedzi na nadesłane zapytania – do 11 czerwca 2021 r.
 3. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 25 czerwca 2021 r.
 4. Zaproszenie do konkursu uczestników spełniających formalne wymagania – do 2 lipca 2021 r.
 5. Nadsyłanie prac konkursowych – do 27 sierpnia 2021 r.
 6. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu – do 10 września 2021 r.

 

Najważniejsze postanowienia regulaminu:

Do konkursu należy zgłaszać projekty własnego autorstwa, zaś sama praca konkursowa powinna dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawione w regulaminie zadanie konkursowe.

Praca konkursowa musi składać się z:

 1. części graficznej – plansze w układzie poziomym wykonane z lekkiego sztywnego materiału,
 2. części opisowej – zeszyt formatu A4 z opisem koncepcji i zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej,

Część graficzna powinna zawierać koncepcję zagospodarowania terenu przedstawioną na mapie sytuacyjno–wysokościowej oraz widoki, perspektywy, wizualizacje, niezbędne do czytelnego i przekonywującego przedstawienia idei projektowej. O ich doborze, skali oraz technice wykonania decydują uczestnicy.

Część opisowa musi z kolei zawierać opis koncepcji zagospodarowania terenu, w tym między innymi:

 • przyjętą ideę rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych;
 • sposób powiązania z terenami sąsiednimi;
 • opis rozwiązań komunikacyjnych;
 • szacunkowe wyliczenie wartości inwestycji.

 

Nagrody przewidziane w konkursie:

 1. I nagroda – 30 000,00 złotych brutto
 2. II nagroda – 16 000,00 złotych brutto;
 3. III nagroda – 8 000,00 złotych brutto.

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny będzie Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie. Szczegóły konkursu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa

 

13-05-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)