REKLAMA

RZESZÓW. Prof. Lidia Buda-Ożóg z Politechniki Rzeszowskiej została laureatką Nagrody im. prof. Stefana Bryły

RZESZÓW / PODKARPACIE. Prof. Lidia Buda-Ożóg z Politechniki Rzeszowskiej została laureatką Nagrody im. prof. Stefana Bryły.

2. Prof. PRz Lidia Buda-Ożóg (trzecia z prawej) z członkami jury nagrody, fot. archiwum Krynickiej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Dr hab. inż. Lidia Buda-Ożóg, prof. PRz z Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej została laureatką prestiżowej Nagrody im. prof. Stefana Bryły. Nagrodę tę przyznaje się za osiągnięcia naukowo-badawcze lub naukowo-techniczne w dziedzinie konstrukcji budowlanych, a stanowi ją okolicznościowy medal i dyplom. Nagroda została wręczona podczas 68. Krynickiej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, która odbywała się we wrześniu w Gliwicach.

O nagrodzie

Nagrody Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa im. Stefana Bryły oraz im. Wacława Żenczykowskiego są nagrodami przyznawanymi corocznie, indywidualnie, jednorazowo. Zostały ustanowione uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB, który odbył się we wrześniu 1964 r. w Zielonej Górze. Nagrody są przyznawane za prace naukowo-badawcze i naukowo-techniczne w dziedzinie konstrukcji budowlanych i budownictwa ogólnego, a zostały ustanowione w celu podkreślenia wartości tego rodzaju prac i stworzenia zachęty do ich prowadzenia, a także zapewnienia uznania i rozpowszechnienia w budownictwie. Mają już wieloletnią tradycję, a patronują im osoby mające zasługi dla polskiego budownictwa jako konstruktorzy obiektów budowlanych i inżynierskich, autorzy wybitnych prac naukowych, wychowawcy wielu roczników inżynierów.

Sylwetka naukowa

Dr hab. inż. Lidia Buda-Ożóg jest pracownikiem Katedry Konstrukcji Budowlanych Politechniki Rzeszowskiej. Obszar jej głównych zainteresowań naukowych stanowią konstrukcje żelbetowe i murowe, ze szczególnym uwzględnieniem niezawodność konstrukcji, kształtowaniem zbrojenia w sytuacji awaryjnej wywołanej usunięciem podpory oraz wtórnego wykorzystaniem elementów kompozytowych. Przedmiotem jej zainteresowań jest również modelowanie konstrukcji z betonu. Jest autorką lub współautorką ponad 60 publikacji, z których 20 jest indeksowanych w bazie Journal Citation Reports, oraz współautorką dwóch zgłoszeń patentowych.

Dr hab. inż. Lidia Buda-Ożóg aktywnie promuje rozwiązania naukowo-techniczne dotyczące wielu aspektów, czynnie współpracując z przedsiębiorstwami budowlanymi Podkarpacia i nie tylko, umiejętnie i efektywnie łącząc rezultaty dociekań naukowych z praktyką inżynierską. W jej dorobku inżynierskim jest ponad 40 ekspertyz dotyczących obiektów nowych i zabytkowych oraz ponad 90 projektów konstrukcyjnych budynków i budowli.

Prywatnie pasjonatka zwiedzania Polski i Europy siłą własnych nóg z sakwami rowerowymi.

źródło: Politechnika Rzeszowska

zdjęcie: Politechnika Rzeszów

17-11-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)