REKLAMA

RZESZÓW: Podpisano Porozumienie o zasadach współpracy w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

RZESZÓW. W dniu 21 stycznia 2014 r. przedstawiciele ostatnich sześciu gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Gmina Boguchwała, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn) podpisali w rzeszowskim Ratuszu Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy Stron Porozumienia przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT.

rzeszow

Tym samym zrobiono kolejny krok w kierunku spełnienia warunków realizacji ZIT na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Porozumienie swoim zasięgiem obejmuje Rzeszowskie Obszar Funkcjonalny, w którego skład wchodzi 13 gmin – oprócz Miasta Rzeszowa oraz 6 wymienionych wyżej gmin, również Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut oraz Miasto Łańcut.

Podpisane Porozumienie umożliwia kontynuację działań zmierzających do pozyskania środków na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020, które przeznaczone będą na zrównoważony rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych.

Na realizację ZIT na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przeznaczono kwotę 70,8 mln euro z tzw. krajowej rezerwy programowej. Środki te mogą zostać uzupełnione o dodatkową kwotę pochodzącą z alokacji podstawowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Równolegle trwają prace nad Strategią ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, która identyfikuje, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, propozycje zintegrowanych projektów planowanych do realizacji przez samorządy skupione w ramach ROF, jak również projektów komplementarnych możliwych do finansowania na poziomie krajowym, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 czy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Główne obszary wsparcia, w ramach których przewiduje się realizację wspólnych projektów ROF:

• Rozwój stref aktywności gospodarczej (uzbrajanie terenów inwestycyjnych),
• Zagospodarowanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo na cele turystyczne,
• Usprawnienie dostępności komunikacyjnej ROF,
• Rozwój transportu publicznego,
• Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych (w tym termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wykorzystanie OZE)
• Rozwój systemu gospodarki odpadami,
• Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie ROF,
• Aktywizacja osób bezrobotnych.

ŹRÓDŁO: UM RZESZOWA

23-01-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

rzeszow-podpisano-porozumienie-o-zasadach-wspolpracy-w-ramach-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego