REKLAMA

RZESZÓW. Miodobranie w miejskiej pasiece na osiedlu Zwięczyca! (ZDJĘCIA)

RZESZÓW / PODKARPACIE. – Pasieka MPWiK to znakomity przykład zaangażowania miejskiej spółki w dbałość o bioróżnorodność. I tego typu inicjatyw w Rzeszowie będzie więcej – mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa podczas czwartkowego miodobrania.

BGP210722UMp-12

 

Pasieka znajduje się na terenie osiedla Zwięczyca, w Zakładzie Uzdatniania Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. W czwartek w pasiece odbyło się kolejne miodobranie. Wziął w nim udział Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Tego typu inicjatywy jak ta miejska pasieka są niezwykle cenne. Pokazuje, że miejskie przedsiębiorstwo może się angażować w przedsięwzięcia wzmacniające bioróżnorodność – mówił prezydent, który zapowiedział kolejne proekologiczne przedsięwzięcia w Rzeszowie.

Takich inicjatyw będzie w Rzeszowie na pewno więcej. Będą realizowane i we współpracy z miejskimi wydziałami, spółkami, i we współpracy z aktywistami i organizacjami pozarządowymi, i we współpracy z prywatnymi firmami. W ramach Urban Lab już niedługo powstanie trzmielowisko, stworzone zostały miejskie pierwsze łąki kwietne. Będą kolejne – podkreślał w czwartek Konrad Fijołek.

 

BGP210722UMp-13

Pasieka to jedna z aktywności proekologicznych MPWiK w Rzeszowie. Jedna z kilku, ale chyba już najbardziej znana szerszemu gronu mieszkańców Rzeszowa. MPWiK ekologicznego wyzwania budowy pierwszej miejskiej pasieki w Rzeszowie podjął się na początku 2020 roku. Przygotowania zajęły kilka tygodni.

Na terenie pasieki na początku zamieszkało siedem pszczelich rodzin. Trzy rodziny MPWiK otrzymał od Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, cztery zakupiono. Zakupiono także nowe ule, podstawy pod ule i sprzęt. Ule ustawiono na specjalnie przygotowanym terenie. Stoją za drewnianym ogrodzeniem na rozległej łące, na której zasiano miododajną gorczycę.

Na terenie zakładu posadzono mnóstwo miododajnych krzewów i drzew. Urządzono kwietne łąki. Teren ZUW to około 25 ha, pod którymi znajduje się mnóstwo instalacji, nie wolno więc tam nic budować i dzięki temu terenów zielonych jest pod dostatkiem – tłumaczył podczas czwartkowego spotkania Marek Ustrobiński, prezes MPWiK Rzeszów. – Zrezygnowaliśmy z niskiego koszenia traw po to, by mogły zakwitać, a pszczoły żeby miały pożytki – dodał Kazimierz Przerwanek, kierownik ZUW.

 

Oficjalnie pasiekę otwarto 23 lipca 2020 roku. Na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ulicy Zwięczyckiej ustawiono 10 uli wielkopolskich. Siedem z nich zostało zasiedlonych.

BGP210722UMp-06

Mamy tu pszczoły rasy krainka. To pracowite i łagodne pszczoły – mówi Dariusz Łoza, pszczelarz, który wygrał przetarg zorganizowany przez MPWiK.

Pszczoły miejskie czują się na terenie ZUW MPWiK w Zwięczycy doskonale. Rodziny są na tyle silne, że Dariusz Łoza pozyskał pięć tzw. odkładów czyli młodych rodzin. Sezon 2021 pasieka zakończy więc z 12 rodzinami pszczelimi.

 

W ramach proekologicznych poczynań MPWiK podjął także próbę odbudowania populacji jerzyków w mieście.

Latem 2019 roku miasto nawiedziła inwazja komarów. Stosowano opryski, które zabijają wszystkie owady, także zapylacze, w tym pszczoły. Tymczasem jerzyki to ptaki, z których każdy jest w stanie zjeść dziennie do 20 tys. komarów. Są naturalną ochroną miasta przed tymi owadami. Na terenach MPWiK zawieszono 100 budek dla jerzyków. W 2021 roku ptaki pojawiły się w ich okolicy.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest w MPWiK postrzegana i realizowana wielotorowo. Jednym z kluczowych jej elementów jest dążenie do minimalizowania obciążeń dla środowiska związanych z produkcją wody i oczyszczaniem ścieków około 200-tysięcznej rzeszowskiej aglomeracji.

MPWiK buduje farmy fotowoltaiczne. Farma fotowoltaiczna na terenie stacji uzdatniania wody powstała na blisko 2,5 hektara powierzchni. Moc instalacji to 1,2 MW, a składa się na nią 4000 modułów fotowoltaicznych. Energia wytworzona przez instalację jest w całości wykorzystywana na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody. Ewentualny nadmiar służy do m. in. do zwiększenia wydajności pomp tłocznych pompujących wodę do zbiorników retencyjnych.

Instalację fotowoltaiczną zbudowano także na terenie oczyszczalni ścieków. Farma powstała na powierzchni około 2 ha i posiada moc 1 MW. Składa się z 3220 sztuk paneli fotowoltaicznych. Oczyszczalnia ścieków wykorzystuje również odnawialne źródła energii do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej. Podczas procesu stabilizacji osadów ściekowych powstaje biogaz, z którego za pomocą kogeneratorów produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Oczyszczalnia eksploatuje 3 kogeneratory zasilane biogazem o łącznej mocy elektrycznej 1 MW i mocy cieplnej 1,5 MW.

 

Uzyskiwana w ten sposób energia zielona pokrywa w 80 procentach zapotrzebowanie oczyszczalni ścieków na energię elektryczną oraz w 100 procentach zapotrzebowanie na energię cieplną.

Kolejna proekologiczna inwestycja to instalacja o mocy 14,9 kW, zlokalizowana na dachu budynku garażowego i elewacji budynku biurowego MPWiK Sp. z o.o. przy ul. Naruszewicza w Rzeszowie. Powstały tam mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 14,9 kW energii. Składają się one z 44 modułów.

Wszystkie instalacje fotowoltaiczne MPWiK pozwalają na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 1427 ton rocznie.

 

Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa / materiały prasowe

Zdjęcia: Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa

 


22-07-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)