REKLAMA

RZESZÓW i powiat: Przemoc w rodzinie. Gdzie szukać pomocy?

RZESZÓW, POWIAT RZESZOWSKI / PODKARPACIE. Zgodnie z zadaniami zawartymi w “Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021” opracowany został aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

pexels-photo-271418

Foto: pexels.com / zdjęcie poglądowe

 

Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

Ośrodki interwencji kryzysowej:

– powiat rzeszowski:
Rzeszowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie,
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno
tel. 518736839, 885696640
e-mail: oik.gorno@poczta.fm, oik@powiat.rzeszow.pl
Placówka całodobowa i całoroczna.

– Rzeszów miasto:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów,
tel. 17 8635389, 17 8512500
e-mail: opsik@mopsrzeszow.pl

 

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Błażowa
Punkt konsultacyjny ds uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Pl. Ks. A. Kowala 3
36-030 Błażowa
tel. 17 2297002, 609001679, psycholog@blazowa.com.pl
Psychoterapia, porady psychologiczne.
Każdy czwartek od 16.00 do 20.00.

Boguchwała
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
ul. Plac Rynek 2
36-040 Boguchwała
Siedziba Miejskiego Centrum Kultury
tel. 882 180 395
Nieodpłatna pomoc prawna w zakresie: sprawy cywilne, sprawy rodzinne oraz karne. Pomoc polega na sporządzaniu pism, informowaniu o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazywaniu sposobu rozwiązania problemu.
Poniedziałek wtorek, czwartek  piątek od 10.00 do 14.00, środa godz. 14.00-18.00

Dynów
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
ul. Ks. Ożoga 2
36-065 Dynów
tel. 16 2300103Indywidualne porady terapeuty dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od 14.30 do 16.30.

Głogów Małopolski

ul. Fabryczna 17
36-060 Głogów Małopolski (pomieszczenie świetlicy socjoterapeutycznej)
tel. 17 7897500
e-mail: glogowmlp@ops.net.pl
Interwencja systemowa w rodzinie- terminy spotkań umawiane indywidualnie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim
ul. Wyszyńskiego 12, Głogów Małopolski
tel. 17 882184152
mail: mgdk@mgdk.pl
terminy spotkań umawiane indywidualnie

Hyżne
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
36-024 Hyżne 628
tel. 17 229 5002
Usługi profilaktyczno-terapeutyczne, poradnictwo i konsultacje, udzielanie wsparcia.
Drugie poniedziałki miesiąca  od 8.00 do 11.00.

Krasne
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
Krasne 121
36-007 Krasne
tel. 17 2300260
Konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne.
Czwartek godz. 16.00-18.00

Lubenia
Punkt Konsultacyjny
36-042 Lubenia 131
tel. 17 850 3914
Pomoc prawna i psychologiczna.
Dyżur psychoterapeuty i specjalisty psychoterapii uzależnień: od 16.00 do 18.00 w terminach: 17 luty, 21 kwietnia, 23 czerwca, 18 sierpnia, 01 października, 15 grudnia.

Sokołów Małopolski
Rodzinny Punkt Konsultacyjny
ul. Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski
pok. nr 1, 2
tel. 17 772 9019 w. 11, 12 w czasie dyżurów
Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne.
I i II czwartek miesiąca od 16.15 do 18.15.

Świlcza
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Świlczy
36-072 Świlcza 168
Budynek Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy
tel. 17 867 0100
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
tel. 17 867 0144
e-mail: gops.swilcza@intertele.pl
Prowadzenie konsultacji w zakresie psychoprofilaktyki i psychoterapii uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień w każdą środę miesiąca od 16.00 do 19.00.

Trzebownisko
Rodzinny Punkt Konsultacyjny dla Mieszkańców Gminy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 946 oraz 989
tel. 17 772 2989,  17 7713774, 7713779
Pomocy i porad udzielają: psycholog, prawnik, policjant.
Poniedziałek od 16.00 do 17.30, środa od 16.00 do 19.00

Tyczyn
Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie
ul. Rynek 10, 36-020 Tyczyn
(budynek Przychodni Rejonowej w Tyczynie)
tel. 17 229 1739
Z pomocy dyżurującego psychologa skorzystać mogą osoby z problemem alkoholowym, problemem przemocy w rodzinie oraz osoby pozostające w trudnej sytuacji rodzinnej. Porady udzielane są bezpłatnie.
Czwartek od 15.00 do 19.00

 

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

– Miasto Rzeszów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów
tel. 17 863 5389, mail: opsik@mopsrzeszow.pl

– powiat rzeszowski:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. Batorego 9, 35-959 Rzeszów
tel. 519585761
e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl

 

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Rzeszów
Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Fredry 4/pokój 57-58 , 35-959 Rzeszów
tel. 17 8620122, 796600429
e-mail: porso@poczta.onet.pl
Bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, pomoc materialna.
Poniedziałek od 8.00 do 15.00, wtorek od 12.00 do 20.00, środa od 8.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 15.00, piątek od 8.00 do 15.00, sobota od 8.00 do 12.00.

Powiat rzeszowski:
Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie punkt w Tyczynie
ul. Św. Krzyża 14, 36-020 Tyczyn
tel. 17 8620122, 796600429
e-mail: porso@poczta.onet.pl, Wtorek godz. 10.00-14.00
Stowarzyszenie “Orchidea” Wsparcia Osób i Rodzin
ul. Rzeszowska 3/1, 36-051 Górno
e-mail: stowarzyszenieorchidea@interia.pl
Pomoc skierowana do  rodzini osób : pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

 

Placówki udzielające tymczasowego schronienia w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim:
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów
tel. 17 852 15 71 fax (17) 852 53 43
e-mail: biuro@bratalbert.rzeszow.pl
Całodobowe schronienie, wyżywienie, odzież, pomoc lekarska, duchowa, praca opiekuńczo – wychowawcza, resocjalizacja i integracja społeczno – zawodowa.
Tymczasowe schronienie (nocleg) w godz. 18 -8, możliwość spożycia posiłku i gorącego napoju, skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, informacja o dostępnych formach pomocy.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, Noclegowania dla Bezdomnych Kobiet
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
36-047 Niechobrz,  Racławówka 132
tel. 17 862 30 91
e-mail: albertynka132@wp.pl
Całodobowe schronienie, wyżywienie, odzież, pomoc lekarska, duchowa, praca opiekuńczo – wychowawcza, resocjalizacja i integracja społeczno – zawodowa
Tymczasowe schronienie (nocleg) w godz. 18 -8, możliwość spożycia posiłku i gorącego napoju, skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, informacja o dostępnych formach pomocy

 

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:
Miasto Rzeszów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-207 Rzeszów
Tel. 17/ 8533927
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

Powiat Rzeszowski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów
Tel. 519585761
e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl

 

Wykaz jednostek specjalistycznego poradnictwa:
Miasto Rzeszów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów,
tel. 17 8635389,
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl
Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne, interwencja kryzysowa.
Psycholog – od poniedziałku do piatku 07.30-20.00.
Prawnik – poniedziałek 16.00-20.00, wtorek 7.30-12.30, środa 7.30-15.30 piątek 7.30-15.30.

Powiat Rzeszowski
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 989
tel.   17 7713772,
Pomocy i porad udzielają: psycholog, prawnik
Poniedziałek od 10.00 do 14.00, wtorek od  10.00 do 14.00

Rzeszowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie,
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno
tel. 518736839, 885696640
e-mail: oik.gorno@poczta.fm, oik@powiat.rzeszow.pl
Placówka całodobowa i całoroczna.

 

KMP Rzeszów

 

09-08-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)