REKLAMA

RZESZÓW. Darmowa komunikacja miejska dla uczniów. Krok po kroku

RZESZÓW / PODKARPACIE. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomniał o tym, jakie dokumenty są niezbędne do tego, by rzeszowscy uczniowie mogli bezpłatnie skorzystać z komunikacji miejskiej.

Solaris 18m - ON

Foto: Urząd Miasta Rzeszowa

 

Z uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Rzeszowie mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce (nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia). Uprawnienie to będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

 

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM to ważna legitymacja szkolna 2021/2022 oraz:

1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

2. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

3. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

– za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

 

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z Punktów Obługi Podróżnego: Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1, Galeria Nowy Świat Krakowska 20, C.H. Plaza, Rejtana 65, Dworzec Lokalny Towarnickiego 7.

Celem wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16. roku życia wniosek składa i RKM odbiera rodzic lub opiekun prawny.

 

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

• wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);

• aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;

• ważna legitymacja szkolna.

W każdym Punkcie Obsługi Podróżnego możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku. Składając wniosek w formie elektronicznej Rzeszowską Kartę Miejską można odebrać w dowolnym Punkcie Obsługi Podróżnego.

 

Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

 

27-08-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)