REKLAMA

Rzecznik Praw Obywatelskich skarży uchwałę przeciw LGBT z Niebylca!

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, zaskarżył uchwały pięciu rad gmin, które jego zdaniem przeciwdziałają “ideologii LGBT”. Jedną z gmin, która została zgłoszona do sądu jest podkarpacki Niebylec.

lgbt-4138157_1920

Foto: pixabay.com

Rzecznik Praw Obywatelskich jako konstytucyjny organ stojący na straży praw oraz wolności człowieka i obywatela, może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie dotyczącej interesu ogólnego. Korzystając z tego uprawnienia, Adam Bodnar skierował do pięciu wojewódzkich sądów administracyjnych skargi na wybrane uchwały rad gmin o przeciwdziałaniu „ideologii LGBT”. Pozytywną opinię w sprawie dopuszczalności ich zaskarżenia przez RPO sporządził dr hab. Dawid Sześciło. Skargi dotyczą uchwał gmin: Istebna (woj. śląskie), Lipinki (woj. małopolskie), Klwów (woj. mazowieckie), Serniki (woj. lubelskie), Niebylec (woj. podkarpackie).

Jednym z największych zagrożeń związanych z uchwałami o przeciwdziałaniu „ideologii LGBT” wydaje się skala zjawiska ich podejmowania, wynikająca z przekonania o legalności takich działań. Rzecznik wyraża nadzieję, że jeśli sądy uwzględnią jego skargi i rozstrzygną o nieważności wybranych uchwał, będzie to wyraźny sygnał dla pozostałych organów władzy, że w polskim porządku prawnym nie ma przyzwolenia na akty naruszające podstawowe prawa i wolności człowieka – czytamy w oświadczeniu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Według Adama Bodnara, uchwały w wymienionych wyżej gminach są sprzeczne z konstytucyjną zasadą legalizmu, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Uchwały, zdaniem Rzecznika, dyskryminują osoby nieheteronormatywne i transpłciowe, wykluczając je ze wspólnoty samorządowej oraz ograniczają prawa i wolności mieszkańców gminy – ich prawo do życia prywatnego i rodzinnego, wolność wypowiedzi, prawo do nauki, prawo do nauczania oraz prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – w sposób bezprawny, gdyż ograniczenia tych praw i wolności mogą nastąpić tylko w ustawie.

Rzecznik stanowczo sprzeciwia się podejmowaniu działań, zwłaszcza przez organy władzy publicznej, nakierowanych na piętnowanie i wykluczanie osób i tworzonych przez nie grup z życia społecznego, opartych na głęboko zakorzenionych uprzedzeniach i stereotypach. Każdy jest chroniony przed dyskryminacją, a więc każde nierówne traktowanie ze względu na cechy osobiste (jak m.in. płeć, orientacja seksualna) wymaga odpowiedniej reakcji niezależnego organu ds. równego traktowania, jakim w Polsce jest Rzecznik Praw Obywatelskich – informuje Adam Bodnar w swoim oświadczeniu.

Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że uchwały o przeciwdziałaniu „ideologii LGBT” zostały wprowadzone ponad 50 gminach, powiatach, a także w niektórych województwach samorządowych, a ich liczba wciąż rośnie. – RPO wyrażał przeciw temu stanowczy protest. Teraz wniósł pierwsze skargi na wybrane uchwały do pięciu różnych wojewódzkich sądów administracyjnych. Jest bowiem przeciwny działaniom organów władzy publicznej, nakierowanym na piętnowanie i wykluczanie osób i grup z życia społecznego, a opartym na uprzedzeniach i stereotypach – czytamy w oświadczeniu.

Źródło: rpo.gov.pl

13-12-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

rzecznik-praw-obywatelskich-skarzy-uchwale-przeciw-lgbt-z-niebylca-4480-00r2kc