REKLAMA

Rusza przebudowa rektoratu Uniwersytetu Rzeszowskiego

RZESZÓW / PODKARPACIE. W wyniku zrealizowanego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę przebudowy budynku A1, zlokalizowanego przy Al. T. Rejtana 16c (Rektorat) Uniwersytetu Rzeszowskiego. 28 sierpnia 2020 r. JM prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor UR podpisał umowę z firmą BAUDZIEDZIC sp. z o. o. reprezentowaną przez Prezesa zarządu – Pana Rafała Dziedzica.

 urr

Źródło: UR

Zgodnie z założeniami prace potrwają około 1,5 roku. Rozpoczęcie planowane jest na 7 września 2020 r. Całościowy koszt inwestycji wynosi blisko 16, 5 mln. zł. Środki na przebudowę pochodzą z tzw. obligacji, tj. dodatkowej dotacji przyznanej przez MNiSW.

 

Na czas trwania prac, Biuro Rektora będzie funkcjonowało w bud. D2 – tzw. Dworek – w kampusie UR na Zalesiu.

 


Przebudowa w szczegółach

Zamierzenie inwestycyjne polega na rozbudowie, nadbudowie i modernizacji części B budynku głównego A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Rejtana 16C w Rzeszowie. Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest na części działek ewidencyjnych o numerach 567/4 oraz 565/26 (obręb ewidencyjny nr 208 NOWE MIASTO). W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się nadbudowę segmentu wschodniego (części B) o jedną kondygnację z wyjątkiem części obejmujących aule, wykonanie dodatkowej klatki schodowej oraz dźwigu osobowego, dobudowę segmentu sali senatu ponad wejściem głównym, rozbudowę i przekształcenie pomieszczenia wentylatorni na strefę wejścia bocznego, a także prace modernizacyjne w zakresie istniejących pomieszczeń wraz z wykonaniem nowych instalacji oraz prace obejmujące rewitalizację elewacji budynku (docieplenie oraz wykonanie okładzin zewnętrznych).

Przebudowa ma za zadanie podniesienie standardów funkcjonowania Kolegium Nauk Humanistycznych, a także rektoratu oraz senatu uczelni. Podstawowym aspektem ekonomicznym jest wykorzystanie istniejącego obiektu na działce należącej do Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez jego rozbudowę. Centralna część uczelni pozostanie w tym samym miejscu. Jedynie jej funkcja będzie bardziej rozbudowana, nowoczesna i przyjazna użytkownikom, również osobom niepełnosprawnym. W obiekcie zostaną wykorzystane nowoczesne technologie i instalacje których zadaniem jest ograniczenie kosztów użytkowania.

 urrr

Źródło: UR

Zakres prac

Planowana inwestycja nie zakłada zasadniczych zmian funkcjonalnych w budynku. Głównym jej celem jest dostosowanie części audytoryjnej i administracyjnej do obecnych standardów użytkowych, jakimi powinny cechować się tego typu obiekty.

 

Układ parteru odpowiada funkcji, jaką pełnią poszczególne jego części. Północna (dzisiejszy rektorat) ma charakter biurowy. Projekt nie zakłada zmian funkcjonalnych w strefie audytoryjnej, jednak wprowadza dodatkowe wejście boczne z własnym holem zlokalizowanie między obiema aulami.

Zmiany w obrębie kondygnacji obejmują szereg prac mających na celu modernizację budynku i dostosowanie go pod względem funkcjonalnym do obecnie panujących standardów. W zakresie działań przewiduje się dobudowę nowej klatki schodowej umożliwiającej bezpośrednie wyjście na zewnątrz i pełniącej tym samym funkcje ewakuacyjne. Uzupełnieniem komunikacji pionowej występującej w budynku jest także planowane wyposażenie go w dodatkowy dźwig osobowy (pierwszy znajduje się w skrzydle zachodnim) pozwalający na swobodne użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne. Jedną z kluczowych zmian przewidzianych w projekcie jest powiększenie głównej sali audytoryjnej poprzez likwidację pomieszczeń obsługi technicznej auli zlokalizowanych w jej tylnej części i prowadzącej do nich klatki schodowej. Zaprojektowano 332 miejsca siedzące rozlokowane w 19 rzędach z obustronnymi przejściami, których szerokość dostosowana jest do wymagań ewakuacyjnych. Projekt zakłada wykonanie nowego sufitu podwieszanego oraz zainstalowanie dodatkowych ustrojów akustycznych poprawiających pod tym względem charakterystykę sali.

Modernizacja małej auli polega na wprowadzeniu indywidualnych siedzisk (łącznie 163 miejsca) rozmieszczonych w 13 rzędach o obustronnym dostępie. Dodatkowo przewiduje się wykonanie prac mających na celu uzyskanie odpowiedniej akustyki wnętrza.

 

Projekt zakłada zmianę układu pomieszczeń obecnego rektoratu i dostosowanie go do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Przestrzeń będzie pełnić funkcje dydaktyczne oraz administracyjno-biurowe. Dodatkowo przewiduje się wykonanie prac modernizacyjnych w obrębie holu głównego. Ich zakres obejmuje przede wszystkim wymianę instalacji i rearanżację wnętrza.

 

W ramach nadbudowy skrzydła wschodniego zaprojektowano układ pomieszczeń związanych z nowym rektoratem. W centralnej części zlokalizowano hol (analogicznie do poziomu parteru) zapewniający dostęp do poszczególnych stref funkcjonalnych – od strony północnej administracyjno-biurowej, od wschodniej sali senatu, a od południowej zaplecza sanitarno-socjalnego oraz techniczno-magazynowego. Dodatkowo w obrębie holu przewiduje się także połączenie skrzydła wschodniego z zachodnim. Połączenie między poszczególnymi kondygnacjami zapewnia dobudowana klatka schodowa oraz winda. Rektorat składa się z szeregu pomieszczeń biurowych (sekretariatów oraz gabinetów prorektorów i rektora), przy których zaprojektowano także niewielkie pomieszczenie socjalne pełniące funkcję saloniku recepcyjnego. Uzupełnieniem tej strefy jest reprezentacyjna sala senatu mogąca pomieścić ok. 100 osób.


Źródło: Rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Autor: Amelia Krupik


31-08-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)