REKLAMA

Rewizja rachunków narodowych

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w październiku 2020 r. opublikowane zostaną zrewidowane dane roczne dla produktu krajowego brutto (PKB) i dochodu narodowego brutto (DNB).

Rewizja polskich rachunków narodowych w 2020 r. jest rewizją benchmarkingową i obejmuje następujące zmiany:

1) wykorzystanie nowych i aktualizacja istniejących źródeł danych,

2) doskonalenie metod kompilacji danych,

3) wdrożenie wytycznych zawartych w zaktualizowanym Podręczniku ds. deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt – MGDD).

Rewizje benchmarkingowe, zgodnie ze Zharmonizowaną Europejską Polityką Rewizji, dokonywane są we wszystkich państwach członkowskich, zarówno w krajowych urzędach statystycznych, jak i w bankach centralnych. Dzięki współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym i Narodowym Bankiem Polskim, odpowiednie zmiany zostaną w sposób spójny wprowadzone do rachunków narodowych i bilansu płatniczego.

Rewizja obejmie pełny zakres rocznych i kwartalnych rachunków narodowych, począwszy od 1995 roku. Aby zapewnić spójność metodologiczną i zakresową, szczegółowe przeliczenia dla poszczególnych zmian wprowadzone zostaną w odpowiednich szeregach czasowych.

W trakcie rewizji benchmarkingowej zmieniony zostanie także rok odniesienia dla rachunków narodowych, ze stosowanego obecnie 2010 roku na rok 2015.

Wpływ rewizji benchmarkingowej w polskich rachunkach narodowych na główne agregaty makroekonomiczne opublikowany zostanie w październiku 2020 r.

Kolejne rewizje danych dotyczących rachunków narodowych będą przeprowadzane przez GUS, jak i urzędy statystyczne w innych krajach UE, w 2021 r. i 2022 r., co wynika z harmonogramu prac przyjętego na poziomie Unii Europejskiej.

Źródło: GUS

Autor: Amelia Krupik

19-08-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

rewizja-rachunkow-narodowych-8300