REKLAMA

REGION: Zwiększyła się liczba osób biernych zawodowo

Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie podkarpackim w III kwartale 2018 roku, ludność bierna zawodowo zwiększyła się w stosunku do III kwartału 2017 roku.

office-594132_960_720

Foto: Pixabay.com

Wyniki uzyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie podkarpackim w III kwartale 2018 roku wskazują, że w porównaniu z III kwartałem 2017 roku zanotowano spadek aktywności zawodowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu się udziału osób pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej oraz spadku liczby bezrobotnych. Zwiększyła się zbiorowość biernych zawodowo. Stopa bezrobocia obniżyła się. Zwiększyło się obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi oraz udział osób poszukujących pracy dłużej, niż rok w ogólnej liczbie bezrobotnych. Wydłużył się też przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne.

Wśród ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, w III kwartale 2018 roku w województwie podkarpackim, aktywni zawodowo stanowili 55,2%, a bierni zawodowo – 44,8%. Pracujący stanowili 51,6%, a bezrobotni 3,6%. W kraju zbiorowość aktywnych zawodowo stanowiła 56,8% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, natomiast biernych zawodowo było 43,2%.

Pod względem poziomu wykształcenia, najwyższą aktywnością zawodową charakteryzowały się osoby z wykształceniem wyższym. Na każde 100 osób z wyższym wykształceniem, 77 osób było aktywnych zawodowo. Najniższym współczynnikiem aktywności odznaczały się osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe i bez wykształcenia szkolnego. Na każde 100 osób z takim wykształceniem przypadało 15 osób aktywnych zawodowo.

Najwyższym poziomem aktywności zawodowej charakteryzowały się osoby w wieku 35-44 lata, dla których współczynnik wyniósł 84,8%. Najniższą aktywnością zawodową cechowały się osoby w wieku 55 lat i więcej. Dla tej grupy współczynnik kształtował się na poziomie 25,3%.

Na przestrzeni roku spadek liczby pracujących nastąpił zarówno w populacji mężczyzn (o 2,3%), jak i w populacji kobiet (o 1,9%).

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29-12-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.