REKLAMA

REGION: Prawie 10 milionów złotych przeznaczono w tym roku na podkarpackie zabytki

W tym roku budżet wojewódzkiego konserwatora zabytków wynosił ponad 9,7 miliona złotych. W sumie zawarto 352 umowy m.in. na przeprowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych przy obiektach architektury. Wojewódzki konserwator zabytków poinformowała, że trzy zabytki z Podkarpacia uzanano za Pomniki Historii.

IMG_0263-1194x900

Foto: rzeszow.uw.gov.pl

Budżet konserwatora zabytków w 2018 roku wynosił ponad 9,7 miliona złotych. W sumie zawarto 352 umowy m.in. na przeprowadzenie prac przy obiektach architektury, na prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach ruchomych, na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, przeprowadzenie badań, wykonanie inwentaryzacji architektonicznych obiektu, wykonanie kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych ruchomych i nieruchomych, ekspertyz i wydanie opinii oraz przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.

Najciekawsze zadania zrealizowane w roku 2018 z udziałem dotacji będącej w dyspozycji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w delegaturze rzeszowskiej:
– prace prowadzone w zespole zamkowym w Łańcucie (ze środków strukturalnych),
– polichromie w kościele oo. Bernardynów w Rzeszowie,
– prace przy elewacji kamienicy 3go Maja 32 w Rzeszowie,
– prace w kościele w Soninie,
– prace w strażnicy kolejowej w Chodaczowie,
– prace przy ołtarzu św. Franciszka w kościele oo. Bernardynów w Leżajsku,
– rewitalizacja cerkwi w Leżajsku,
– prace przy oficynie w zespole pałacowym Mycielskich w Wiśniowej.

Podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków Beata Kot poinformowała że w tym miesiącu Prezydent RP Andrzej Duda, w Teatrze Narodowym w Warszawie podczas uroczystej gali „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości” wręczył oficjalne dokumenty, potwierdzające uznanie kolejnych zabytków za Pomniki Historii. Do tego elitarnego grona dołączyło 14 nowych obiektów. Wśród nich trzy związane są z województwem podkarpackim: Twierdza Przemyśl, Staromiejski Zespół Urbanistyczny Miasta Przemyśla oraz Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej. Wszystkie obiekty na liście 105 pomników zostały oznaczone okolicznościową tablicą.

Status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom o szczególnej wartości historycznej i naukowej oraz mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Nadanie obiektowi tytułu pomnika historii jest nie tylko wielkim wyróżnieniem, ale również jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia starań o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Podkarpacie ma teraz aż siedem Pomników Historii. Oprócz ostatnio nobilitowanych, wcześniej na tej liście znalazły się: Łańcut – zespół parkowo-zamkowy, Leżajsk – zespół klasztorny oo. Bernardynów, Krasiczyn – zespół parkowo-zamkowy (2018 r.), Radruż – zespół cerkiewny (2017 r.).

Źródło: rzeszow.uw.gov.pl

17-12-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)